Bijdragen aan een duurzame samenleving

Oplossen van technische, beleidsmatige en juridische vraagstukken

Werken in een
inspirerende omgeving

Met een team van gedreven professionals

Projectconsultancy bureau voor overheid, gemeenten en bedrijfsleven

Omgevingsdienst Nederland: de specialist in het uitvoeren van WABO taken

Lybrae Consultants is een onafhankelijk projectconsultancy- en adviesbureau dat overheden en bedrijfsleven ontzorgt en oplossingen biedt bij technische, beleidsmatige en juridische vraagstukken. We zijn actief binnen de vakgebieden bouwkunde, civiele techniek, milieu, ruimtelijke ordening en bestuursrecht.

Lybrae Nederland bestaat uit Lybrae Consultants en Omgevingsdienst Nederland. Met ruim 13 jaar ervaring op het gebied van bouwen en wonen, milieu, natuur en ruimtelijke ordening is Omgevingsdienst Nederland in staat om integraal te adviseren bij het verlenen van de omgevingsvergunning en het verzorgen van de handhaving en het toezicht op de naleving hiervan. Omgevingsdienst Nederland kan overheden adviseren bij het inrichten van hun organisatie dat door de invoering van de WABO noodzakelijk is en zorgt ervoor dat overheden uitgerust zijn om de daaruit vloeiende Omgevingsvergunning taken en handhaving en toezicht taken op een juiste manier uit te voeren.

Nieuws en ontwikkelingen

slider2a
Gewonnen aanbestedingen tweede helft 2017

Lybrae groeit hard. Dagelijks zijn wij met ons team bezig met het invullen van uitdagende opdrachten voor onze opdrachtgevers en het werven van ervaren consultants/adviseurs. Wij hebben daarnaast in de afgelopen maanden een aantal mooie aanbestedingen gewonnen ter uitbreiding op ons bestaande netwerk.

Lybrae en topsport