Bijdragen aan een duurzame samenleving

Oplossen van technische, beleidsmatige en juridische vraagstukken

Werken in een
inspirerende omgeving

Met een team van gedreven professionals

Projectconsultancy bureau voor overheid, gemeenten en bedrijfsleven

Omgevingsdienst Nederland: de specialist in het uitvoeren van WABO taken

Lybrae Consultants is een onafhankelijk projectconsultancy- en adviesbureau dat overheden en bedrijfsleven ontzorgt en oplossingen biedt bij technische, beleidsmatige en juridische vraagstukken. We zijn actief binnen de vakgebieden bouwkunde, civiele techniek, milieu, ruimtelijke ordening en bestuursrecht.

Lybrae Nederland bestaat uit Lybrae Consultants en Omgevingsdienst Nederland. Met ruim 13 jaar ervaring op het gebied van bouwen en wonen, milieu, natuur en ruimtelijke ordening is Omgevingsdienst Nederland in staat om integraal te adviseren bij het verlenen van de omgevingsvergunning en het verzorgen van de handhaving en het toezicht op de naleving hiervan. Omgevingsdienst Nederland kan overheden adviseren bij het inrichten van hun organisatie dat door de invoering van de WABO noodzakelijk is en zorgt ervoor dat overheden uitgerust zijn om de daaruit vloeiende Omgevingsvergunning taken en handhaving en toezicht taken op een juiste manier uit te voeren.

Nieuws en ontwikkelingen

Nieuw pand2
Nieuw kantoor Maastricht Lybrae

Het hoofdkantoor van Lybrae Consultants en Omgevingsdienst Nederland, beide onderdeel van de holding Lybrae Nederland, is verhuisd naar een nieuwe locatie in Maastricht. Op woensdag 9 mei heeft Lybrae de deuren geopend op Parallelweg 56, het voormalig politiebureau aan het centraal station in Maastricht.

Foto nieuw pand
Wij gaan verhuizen!

Na een lange en intensieve periode van verbouwing en voorbereiding gaat het Maastrichtse hoofdkantoor van Lybrae Consultants en Omgevingsdienst Nederland volgende week verhuizen. We gaan het pand aan de Meerssenerweg 291 verlaten voor een kantoor met een uitstraling die beter past bij onze dienstverlening. Vanaf woensdag 9 mei is het hoofdkantoor van Lybrae Consultants en […]

Lybrae en topsport