Een carrièreswitch voor collega Iris

Onze directie

Directie Lybrae Nederland

Onze directie vormt de drijvende kracht achter onze organisatie. Ondersteund door het managementteam, bepalen zij de strategie van Lybrae Nederland en waarborgen ze dat de focus gericht blijft op de langetermijndoelen. We stellen hen graag voor.

Wouter Arkesteijn – Directeur algemene zaken

De afgelopen jaren hebben we als organisatie een enorme groei doorgemaakt. En uiteraard ben ik daar enorm trots op. Tegelijkertijd brengt deze groei nieuwe uitdagingen met zich mee. In mijn huidige rol is het mijn persoonlijke missie om de ontwikkeling van onze medewerkers en die van onze organisatie verder te faciliteren.

Meer concreet betekent dit: doelen bepalen, de koers uitzetten en bovenal een bedrijfscultuur creëren waarin onze medewerkers in hun kracht worden gezet, om zo bij te dragen aan de organisatiedoelstellingen. Uiteraard kan ik dit niet alleen, maar doe ik dit samen met een groep gedreven professionals. Daar haal ik dan ook mijn werkplezier uit. Sparren met collega’s, creatieve oplossingen bedenken, nieuwe dingen leren, inzichten opdoen en het vieren van onze behaalde successen. Want, waar hard gewerkt wordt, moet ook tijd zijn voor ontspanning. Die balans vind ik ontzettend belangrijk voor onze medewerkers. En daar zorgen we dan ook voor.

De komende jaren willen we deze groei voortzetten, zodat we in 2025 landelijk dé autoriteit zijn in het fysieke domein van de overheid. Hierdoor zijn we in staat om onze klanten nog beter te bedienen, en tegelijkertijd creëren we perspectief voor onze collega’s. Perspectief als het gaat om persoonlijke en professionele ontwikkeling, vrijheid en plezier in het werk. Dit alles maakt het zo mooi om voor Lybrae te werken.

wouter arkesteijn - directie lybrae nederland
directie lybrae nederland
Bas Bergmans – Directeur commerciële zaken

Met een carrière van bijna 20 jaar binnen Lybrae Nederland heb ik actief bijgedragen aan het fundament van onze organisatie. Gedurende deze jaren was ik nauw betrokken bij het oprichten van nieuwe vestigingen en het voortdurend vormgeven van de organisatie. Sinds 2022 vervul ik de rol van Directeur commerciële zaken, waarin ik samen met Wouter en Dennis verantwoordelijk ben voor de strategie en groei van Lybrae Nederland.

Vanuit mijn rol als directeur commerciële zaken geef ik leiding aan onze kantoren en draag ik de eindverantwoordelijkheid voor aspecten als new business, de (door)ontwikkeling van Lybrae-vestigingen, contractmanagement en aanbestedingen in Nederland. Samen met het directieteam hebben we een strategisch meerjarenplan opgesteld, gericht op de groei van onze organisatie. Hierbij hebben we doelstellingen vastgesteld en strategieën ontwikkeld die aansluiten op de huidige arbeidsmarkt, met inachtneming van thema’s als schaarste op de arbeidsmarkt, maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid.

We maken een sterke groei door en blijven als organisatie verder professionaliseren, met de succesvolle implementatie van ons strategisch meerjarenplan. Dit bereiken we niet alleen, maar met vereende krachten!

Dennis van Uijen – Directeur Omgevingsdienst Nederland

Als lid van het directieteam van Lybrae Nederland draag ik een gedeelde eindverantwoordelijkheid met betrekking tot de organisatiestrategie. Daarbij richt ik me in de doorvertaling van deze strategie op de groei en ontwikkeling van Omgevingsdienst Nederland.

Vanuit mijn rol als directeur zie ik er elke dag op toe dat zowel de klantverwachtingen overtroffen worden alsook onze collega’s het beste uit zichzelf halen. Samen met de teamleiders faciliteren we een plezierige werkomgeving voor onze mensen, waar we naast hard werken ook plaats maken voor de nodige humor.

De ambitieuze doelstellingen die we ons zelf stellen vind ik geweldig. We werken hard om onze dienstverlening continu te verbeteren en tegelijkertijd het volgende piketpaaltje te slaan om door te groeien. De dynamiek binnen de organisatie, in combinatie met het enthousiasme van alle collega’s om er samen een succes van te maken, geven me veel voldoening. Het is mooi om onze kernwaarden plezier, betrokkenheid, vrijheid en winnen samen te doorleven!

Onze missie is duidelijk en daar gaan we vol voor. Met trots draag ik dan ook mijn steentje bij aan het verbeteren en verduurzamen van onze leefomgeving.

dennis van uijen - directie lybrae nederland

Laatste nieuws

Algemeen
Een carrièreswitch voor collega Iris
21 februari 2024

Even voorstellen: onze young professional Willeke.

Graag stellen we Willeke van de Ven aan je voor, een enthousiaste dame met een brede interesse in ruimtelijke ontwikkeling. ...

Algemeen
Een carrièreswitch voor collega Iris
23 januari 2024

Maak kennis met Brent, onze young professional.

Graag stellen we Brent Houterman aan je voor, een gedreven jonge professional die aan het begin staat van zijn loopbaan binnen het fysieke domein. ...

Algemeen
Een carrièreswitch voor collega Iris
10 januari 2024

Een carrièreswitch voor collega Iris

Een gedurfde zet voor onze collega Iris Bollen. Zij kiest een andere richting voor haar loopbaan en duikt in een hele nieuwe functie. ...