Disclaimer

Disclaimer.

Eigendoms- en auteursrecht

De pagina’s en inhoud van deze website zijn eigendom van Lybrae Nederland BV. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets uit deze site worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van Lybrae Nederland BV. Wijziging van de inhoud is uitdrukkelijk verboden.

Het logo en merk Lybrae zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen op generlei wijze worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Lybrae Nederland BV.

 

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Lybrae Nederland BV wijst alle aansprakelijkheid af van enige partijen voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade of enige schade die ontstaat door het gebruik van onze website of de inhoud daarvan. Lybrae Nederland BV is generlei aansprakelijk voor de inhoud op websites die via hyperlinks aan onze website zijn gekoppeld, dan wel voor het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van informatie op onze website.

 

Wijzigingen

De inhoud op onze website kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.

 

Geldend recht

Op deze voorwaarden en condities is Nederlands recht van toepassing.


Lybrae Nederland BV Copyright © 2024

Nieuwe vacatures Kwaliteitsborging

Nederland op z’n mooist maken? Voor ons snelgroeiende team zoeken wij ervaren bouwprofessionals die mee willen bouwen aan de toekomst van Nederland.

Technisch Bouwplantoetser
➤ Bouwkundig Inspecteur
➤ Plancoördinator Kwaliteitsborging

Lees meer over de mogelijkheden voor jouw bouwkundige carrière en bekijk hier de vacatures Kwaliteitsborging