Zwolle

Opleidingen

Wij voorzien uw specialisten van dé kennis voor de toekomst.

Onze passie ligt in het gezamenlijk werken aan een veilige en duurzame fysieke leefomgeving. Lybrae richt zich daarbij op de ontwikkeling van mensen en organisaties die dit mogelijk maken.

Lybrae is dé kennispartner voor professionals binnen het fysieke domein.

Via onze zusterorganisatie Omgevingsdienst Nederland bieden wij uiteenlopende opleidingen en trainingen voor vergunningverleners/casemanagers, toezichthouders, handhavers en andere specialisten binnen de fysieke leefomgeving. Daarbij leggen we niet alleen de focus op het overdragen van kennis, maar focussen we ook op de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden en soft skills, evenals het kunnen toepassen hiervan in de praktijk. Zo zorgen we dat elke deelnemer aan onze opleidingen het beste uit zichzelf kan halen.

Opleidingsvormen

 • trainingsdagen
 • complete opleidingstrajecten
 • maatwerk trainingen- en opleidingen
 • permanente educatie
 • her- en bijscholing
 • thema- en kennisdagen

Wij leiden uw medewerkers op binnen de expertises

 • bouw
 • milieu
 • energie & duurzaamheid
 • ruimtelijke ontwikkeling
 • civiele techniek
 • de Omgevingswet
 • de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Onze aanpak

Uw vraagstuk in beeld

Om uw vraagstuk en wensen helder in beeld te krijgen gaan we allereerst samen om tafel. Zo krijgen we scherp hoe en in welke vorm we uw organisatie het beste kunnen ondersteunen.

De beste docenten voor uw vraagstuk

We beschikken over een pool van ruim tachtig ervaren praktijkdocenten met ieder zijn/haar eigen specifieke vakkennis. Zij volgen de laatste ontwikkelingen in de markt en kennen de materie waarmee uw medewerkers in de praktijk te maken krijgen. Op basis van uw behoeften selecteren we een of meerdere docenten. Zo zorgen we dat onze docenten beschikken over de juiste expertise en kunde om uw vraagstuk in te vullen.

Return on investment (ROI)

Onze opleidingen zijn zeer praktijkgericht waardoor deelnemers nieuwe kennis meteen kunnen toepassen in de praktijk. Studieopdrachten gaan in de meeste gevallen over een vraagstuk uit de werksituatie van de deelnemer. De analyses en oplossingen die hieruit voortkomen, kunnen meteen doorgevoerd worden in uw organisatie waardoor de efficiency omhoog gaat. Dat is een directe return on investment voor u als opdrachtgever. Verder vergroot u het theoretisch kader van uw medewerkers, waardoor zij zaken vanuit een breder perspectief kunnen bekijken en op de hoogte zijn van de laatste wetenschappelijke inzichten in het vakgebied. Met als resultaat dat uw medewerkers hun impact kunnen vergroten binnen uw bedrijf.

Certificering

Onze opleidingen zijn waar mogelijk gecertificeerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat de opleidingen voor Bouw en Milieu voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.3.

Maatwerk

We hechten veel waarde aan kwaliteit en resultaat. Onze opleidingen en trainingen worden met veel persoonlijke aandacht voor de deelnemers en hun ontwikkeling gegeven. Per opleiding of training wordt beoordeeld welke leermiddelen en welk lesmateriaal het beste past bij uw doelstellingen en de behoeften. Zo garanderen wij een opleiding of training die aansluit bij uw wensen.

Heldere communicatie

Onze persoonlijke aanpak is onze kracht. Bij Lybrae kunt u rekenen op heldere communicatie, transparante processen en één vast aanspreekpunt.
Kunnen we uw vraagstuk niet per direct oplossen, dan denken we graag mee in alternatieve oplossingen.