Coordinator Integrale Veiligheid

Adviseursbeschrijving

Deze adviseur kan voor u de volgende werkzaamheden verrichten:

  • Het vanuit verschillende organisaties informatie, belangen en uitgangspunten bijeenbrengen teneinde doelstellingen van projecten te realiseren;
  • Het als Interim-Afdelingshoofd nadrukkelijk aandacht hebben voor de cultuur op de afdeling. Deze is het afgelopen jaar verbeterd en heeft nog aandacht nodig;
  • Het integraal leiding geven aan de afdeling (het coachen van medewerkers, sturen op een laag ziekte verzuim, sturen op zelfsturing, de afdeling vertegenwoordigen in een aantal overlegvormen, sturing geven aan de processen inclusief de afspraken in werkplannen);
  • Het actief leveren van een bijdrage aan het MT van het cluster W&I waartoe het implementeren van een eigentijdse en innovatieve wijze van handhaven binnen de organisatie behoort.

Opleiding

  • HBO Nederlandse Politie Academie

Cursussen

  • Gecertificeerd trainer & coach met gedragsprofielen;
  • NLP;
  • Basismediatraining;
  • Management, Organisatie en Beleid (vergadermanagement).

Reageren

Geïnteresseerd? Dan ontvangen wij graag uw reactie. U kunt uw reactie digitaal versturen, door op de button ''Reageer online'' te klikken. Voor meer informatie over deze adviseur kunt u contact opnemen met onze contactpersoon.

Reageer online

Adviseursnummer

1154

Datum

20-03-2017

Vakgebied(en)

Bouwkunde

Inzetbaar in regio(s)

Zuid-Holland

Reageren voor

21-05-2017

Overig

Print adviseursprofiel

Contact gegevens


Karen Cornelissen
040 - 294 90 00
Lybrae Consultants Eindhoven