Medewerker Groenbeheer

Functieomschrijving

Het team Beheer Openbare Ruimte van onze opdrachtgever is op zoek naar een Medewerker Groenbeheer. De Medewerker Groenbeheer:

 • Vanuit zelfsturende samenwerkingsverbanden wordt invulling gegeven aan taken en werkzaamheden met betrekking tot het beheer van de openbare ruimte, vooral ten aanzien van het beheer van het openbaar groen, bomen, bossen en natuurgebieden. Werkt daarin op integrale wijze samen met collega's en partners in de openbare ruimte
 • Geeft invulling aan het eigenaarschap van de openbare ruimte, onderhoudt klantcontacten, verzorgt op integrale wijze de voorbereiding van de benodigde beheer- en onderhoudsmaatregelen, adviseert met betrekking tot (beheer)plannen, kwaliteit en budget, adviseert over beheeraspecten in beleid en projecten en werkt (beheer) processen uit
 • Zorgt voor inwinning van areaal- en kwaliteitsgegevens, maakt meerjarenprogramma's, stelt onderhoudsopdrachten op, behandelt vragen, (vergunnings)aanvragen, klachten en meldingen, adviseert gevraagd en ongevraagd over het beheer en instandhouding van de openbare ruimte, initieert en neemt deel aan overleg ten behoeve van kennisdeling en -borging.

Opleiding

 • Je bent in het bezit van een relevante opleiding minimaal op HBO niveau

Overig

Taken en werkzaamheden

 • Behandelt en beoordeelt meldingen, klachten en vragen met betrekking tot openbaar groen en bomen
 • Pakt enkele trajecten met betrekking tot bewonersparticipatie op en regelt de uitvoering
 • Regelt de overdracht van enkele gemeentelijke bossen naar Limburgs Landschap en/of Staatsbosbeheer
 • Ondersteunt, naast voornoemde resultaatafspraken, in het beheer van het openbaar groen en bomen, door advisering, toetsing van planvorming en het behandelen van interne en externe vragen. Vaardigheden
 • In bezit van certificering flora & faunawetgeving niveau 3 en 4, boomveiligheidscontroleur (VTA) en aangevuld met eventueel ecologisch groenbeheer, boom en recht
 • Operationele en tactische kennis op het gebied van beheer en onderhoud van openbaar groen en bomen
 • Minimaal 3 jaar ervaring op voornoemd gebied
 • Competenties zelfstandigheid, besluitvaardigheid, flexibiliteit, omgevingsbewustzijn, contactuele effectiviteit, politieke sensitiviteit, proactieve houding, integrale blik.

Ons aanbod

Lybrae biedt je een fulltime (40 uur/week) of parttime contract voor bepaalde tijd met uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een collectieve pensioenregeling, collectieve ziektekostenverzekering, EB-vergoeding, reiskostenvergoeding / lease-auto, mobiele telefoon en interne en externe opleidingen. Bij goed functioneren wordt je de mogelijkheid geboden voor een contract voor onbepaalde tijd.

Je komt te werken in een professionele projectorganisatie en je zult samen gaan werken in een dynamisch en enthousiast team, waarin klanten en medewerkers centraal staan.

Solliciteren

Geïnteresseerd? Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie met een uitgebreid CV. Je kunt jouw sollicitatie digitaal versturen, door op de button "Solliciteer online" te klikken. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met onze contactpersoon.

Solliciteer online

Vacaturenummer

010066.A044.A01

Vacaturedatum

05-09-2017

Vakgebied

Civiele techniek

Regio

Limburg

Reageren voor

05-10-2017

Overig

Tell-a-friend

Print vacature

Contact gegevens


Michiel Weijters
043 - 604 90 00
Lybrae Consultants Maastricht