In gesprek met Arnoud over het vak interim management

Van projecten bij gemeente Weert in onze zuidelijkste provincie tot in het noorden van het land bij gemeente Zaandam. Arnoud Berghuis neemt ons mee in zijn carrière en ervaringen over het vak van interim management.

Marc Hermens

Marc Hermens

Categorie
Nextleaders

Publicatie
1 mei 2024

In gesprek met Arnoud Berghuis (58), een ervaren interim manager bij Lybrae NextLeaders. Met een carrière van ruim 30 jaar in dienst van diverse overheden, heeft Arnoud al heel wat mooie projecten binnen het fysieke domein uitgevoerd. Van projecten bij gemeente Weert in onze zuidelijkste provincie tot in het noorden van het land bij gemeente Zaandam. Hij neemt ons mee in zijn inzichten over het vak van interim management en reflecteert op zijn ervaringen binnen gemeenten en omgevingsdiensten.

De weg naar interim management

“Na mijn eerdere rollen als beleidsmedewerker, directiesecretaris en teamleider, ben ik doorgegroeid naar de positie van interim manager. Deze overgang kwam tot stand tijdens mijn werk bij een adviesbureau, waar ik geïnspireerd raakte door een interim manager die binnenkwam. Op dat moment realiseerde ik me dat dit precies was wat ik wilde doen. Als interim manager begin je met een specifieke projectopdracht binnen een organisatie, die een helder omschreven doel heeft.

Wanneer je deze taak hebt volbracht, ga je door naar de volgende uitdaging, wat ervoor zorgt dat je veel verschillende organisaties leert kennen. De opdrachten variëren van het aanpakken van verandervraagstukken tot het beheren van de dagelijkse gang van zaken tijdens een overgangsperiode, zoals in afwachting van een nieuwe teamleider voor een afdeling. Deze afwisseling spreekt mij bijzonder aan en sluit goed aan bij mijn actieve aard. Deze variatie bevalt me erg goed en past ook bij een actief persoon als ik.”

Het vak van interim management

“Bij overheden ontstaat soms acuut de behoefte aan tijdelijke leidinggevenden. Dit kan gebeuren wanneer een vaste positie nog niet is vervuld, of juist wanneer een medewerker onverwachts vertrekt of tijdelijk uitvalt door ziekte. In dergelijke gevallen is de inzet van een interim manager essentieel om continuïteit te waarborgen.

Bovendien kan een interim manager ook van grote waarde zijn voor speciale opdrachten waarbij objectief onderzoek en besluitvorming vereist zijn, die mogelijk buiten het bereik van de vaste managers vallen. Het voordeel van een interim manager is dat deze vanuit een onafhankelijke en objectieve positie kan werken, een frisse blik meebrengt en ervaring meebrengt die nodig is voor het handhaven of verbeteren van de prestaties van de betreffende afdeling. Daarbij kunnen noodzakelijke veranderingen ook direct geïmplementeerd worden indien nodig.”

Interim management rollen

Interim management kan breed worden ingezet binnen organisaties, waarbij grofweg twee hoofdvormen te onderscheiden zijn. De eerste vorm betreft het tijdelijk overnemen van dagelijkse leidinggevende taken binnen een afdeling of team. Dit is vaak noodzakelijk als overbrugging tussen twee vaste leidinggevenden. De tweede vorm van interim management richt zich op verandermanagement of organisatietransformatie. Hier wordt de interim manager ingezet om bestaande structuren binnen de organisatie te herzien en vernieuwing te implementeren. Juist in deze rol is een frisse, onafhankelijke en objectieve blik van buitenaf van groot belang.

Arnoud

Arnoud vertelt: “Tijdens een project kunnen onvoorziene zaken aan het licht komen die veranderingen noodzakelijk maken, zelfs als deze aanvankelijk niet in de projectscope waren opgenomen. Met mijn ervaring in meer dan 20 gemeenten heb ik zowel succesvolle als minder succesvolle scenario’s meegemaakt, wat mij helpt om problemen snel te herkennen en adequaat te reageren.

Opvallend is dat ik meerdere keren ervaren heb dat grotere gemeenten vaak moeite hebben om hun zaken goed te organiseren. De omvang maakt het soms lastig om het overzicht te bewaren en duidelijk te hebben wie waarvoor verantwoordelijk is. In kleinere gemeenten zijn de communicatielijnen korter, doordat iedereen elkaar kent, wat de efficiëntie vaak ten goede komt.”

Het Interim management traject bij Lybrae NextLeaders

Het traject van een interim manager bij Lybrae NextLeaders begint met een aanvraag vanuit een gemeente of omgevingsdienst. Indien de opdrachtgever kiest voor een samenwerking, volgen gesprekken om te bepalen of de opdracht en de interim manager matchen. Tijdens deze eerste gesprekken is het cruciaal om duidelijk te definiëren wat de specifieke opdracht en het uiteindelijke doel van het project is.

“Het is vaak zo dat de volledige omvang van wat nodig is om de projectdoelen te bereiken pas duidelijk wordt in de loop van de eerste maand. Dit is het moment waarop de oorspronkelijke opdracht kan worden aangescherpt.

Het mooie van een interim management traject is, om te zien wat er met de start op papier gezet is en je aan eind terug kan kijken naar een geslaagd project. Dit biedt niet alleen een duidelijke structuur voor het behalen van de doelstellingen, maar laat ook de directe impact van strategisch interim management zien.” licht Arnoud toe. Lees hier meer over interim management door Lybrae NextLeaders.

Mijn interim opdracht voor gemeente Breda

“Onlangs heb ik een interessante opdracht voltooid bij de gemeente Breda, een grote gemeente die tijdelijk zonder teamleider zat door het vertrek van de vorige leidinggevende. Mijn primaire taak was het aansturen van het team Leefomgeving, maar al snel werd duidelijk dat er ook behoefte was aan verandermanagement.

Geconfronteerd met een lage bezettingsgraad en uitval, moest ik creatief zijn in mijn aanpak. Dit leidde ertoe dat ik actief meewerkte binnen het team om de afdeling operationeel te houden, samen met de teamleden die onverminderd hun best deden onder moeilijke omstandigheden. In de laatste twee maanden van de opdracht heb ik een strategie ontwikkeld en een capaciteitsberekening uitgevoerd om de situatie te verbeteren. Deze ervaring bij een grote gemeente toont aan dat omvang niet altijd gelijkstaat aan efficiëntie; soms zijn er in grotere organisaties meer uitdagingen dan in kleinere.”

Ben jij klaar om dé NextLeader te worden in jouw vakgebied? 

Werken bij ons, betekent werken aan projecten en/of managementopdrachten die écht impact maken.

Lees verder

Nextleaders
17 april 2024

In gesprek met Hank Velthuis, interim manager bij Lybrae NextLeaders

Hank Velthuis (62) is al sinds de start van Lybrae NextLeaders nauw verbonden met de organisatie. In zijn werkomgeving omschrijven collega’s hem als een verbinder met een sterke focus op menselijke ...

Nextleaders
28 februari 2024

In gesprek met Bas Robberts, interim manager bij Lybrae NextLeaders

Bas Robberts is onlangs gestart met zijn eerste interim opdracht via Lybrae NextLeaders als Teammanager Watersystemen & Vastgoed bij Waterschap Limburg. Hoe dat bevalt? We spreken hem over zijn eerste...

guid ?> guid ?>

Nieuwe vacatures Kwaliteitsborging

Nederland op z’n mooist maken? Voor ons snelgroeiende team zoeken wij ervaren bouwprofessionals die mee willen bouwen aan de toekomst van Nederland.

Technisch Bouwplantoetser
➤ Bouwkundig Inspecteur
➤ Plancoördinator Kwaliteitsborging

Lees meer over de mogelijkheden voor jouw bouwkundige carrière en bekijk hier de vacatures Kwaliteitsborging