Gemeente Rucphen

Interim management NextLeaders

Interim management

Interim management is een flexibele oplossing voor organisaties die behoefte hebben aan tijdelijke, ervaren teamleiders, afdelingshoofden, interim-directeuren en strategische proces-, project- en programmamanagers. Een interimmer van Lybrae NextLeaders pakt specifieke uitdagingen aan binnen uw organisatie, zoals veranderingsprocessen of projectmanagement. Kies voor interim management via Lybrae NextLeaders als uw partner voor tijdelijke vervanging en ervaar hoe onze managers, ondersteund door een team van ervaren adviseurs, een waardevolle impuls geven aan uw organisatie. Samen streven we naar optimaal rendement en duurzame resultaten.

Wij staan voor

Lybrae NextLeaders is als consultancybureau landelijk erkend als een betrouwbare, strategische partner van (semi) overheden binnen het fysieke domein. We zijn goed in het oplossen van strategische en complexe vraagstukken.

Wij staan garant voor kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen. Concreet betekent dit dat wij werken vanuit heldere opdrachtomschrijvingen, hoge eisen stellen aan de kwaliteit van onze dienstverlening en waarde toekennen aan het behalen van vooraf gestelde doelen en resultaten. Onze belofte is eenvoudig: we zeggen wat we doen, en doen wat we zeggen. We zetten net die stap extra, die nodig is om duurzaam resultaat te realiseren voor onze opdrachtgevers.

Direct inzetbare interim- en projectmanagers voor uw organisatie

Bij Lybrae NextLeaders vindt u het topsegment van interim- en projectmanagers binnen het fysieke domein. Onze professionals zijn inhoudelijke zwaargewichten en sociale inspirators. Zij hebben hun sporen verdiend in verschillende interim management posities. Onze managers kenmerken zich(zelf) door hun bestuurlijke sensitiviteit, hun resultaatgerichtheid en leiderschapskwaliteiten waarin de verbinding met verschillende stakeholders centraal staat. Zij hebben bewust de keuze gemaakt om hun talent en kennis in te zetten via interim management. U kunt hen inhuren als tijdelijk vervanger, als extra capaciteit of als zwaargewicht bij complexe (verander) vraagstukken binnen het fysieke domein.

Zet onze professionals in als:

  • interim directeur
  • interim sector-, afdelingshoofd of teamleider
  • interim procesmanager
  • interim projectmanager
  • interim programmamanager

Schakel een NextLeader in

Een greep uit onze experts

Arnoud Berghuis

Arnoud Berghuis

Arnoud Berghuis

De veranderingen die ik initieer, zijn altijd doordacht en tot stand gekomen in samenwerking met mijn team. Ik houd hierbij voortdurend rekening met de overkoepelende doelstellingen van de organisatie. Mijn aanpak is gedreven, doch ongedwongen, waarbij ik altijd het grotere plaatje in gedachten houd. Het vermogen om met enthousiasme en vlotheid te schakelen tussen verschillende hiërarchische niveaus binnen organisaties, gekoppeld aan mijn vaardigheid om mensen en partijen te verbinden, is een van mijn sterke punten, met name in omgevingen waar politieke gevoeligheid heerst. Mijn expertise ligt in het fysieke en ruimtelijke domein van gemeenten.

Het leiden van een team van specialisten op diverse gebieden, waaronder civiele techniek, groenbeheer, juridische zaken, vastgoed, vergunningverlening, toezicht en handhaving, is iets wat ik met plezier en bekwaamheid doe. Mijn leiderschapsstijl is stijl gericht is op het ontplooien van de intrinsieke kracht van mijn teamleden. Ik ben goed bekend met het leiden van een divers team en weet daar effectief in te handelen. Mijn strategische inzichten kan ik niet alleen vertalen naar acties, maar ook succesvol implementeren.

Hank Velthuis

Hank Velthuis

Hank Velthuis

In mijn professionele omgeving omschrijven mijn collega’s mij als een verbinder met een sterke focus op menselijke relaties. Bij het betreden van nieuwe situaties weet ik vaak snel het vertrouwen te winnen. Mijn benadering van werk wordt beïnvloed door mijn achtergrond in systemisch denken, met name in organisatie- en familieopstellingen. Dit stelt me in staat om werk op een andere manier te bekijken dan de meeste andere leidinggevenden.

Ik analyseer vraagstukken binnen een bredere context en ga dieper in op de geschiedenis van individuen, teams, afdelingen en organisaties. Deze benadering stelt me in staat om relevante informatie te verzamelen, wat essentieel is voor het uitvoeren van doeltreffende interventies met respect voor de geschiedenis. Mijn aanpak is gericht op het begrijpen van de onderliggende dynamieken, wat bijdraagt aan effectieve en duurzame veranderingen in diverse werkcontexten.

Bram Keijsers

Bram Keijsers

Bram Keijsers

Met meer dan 20 jaar ervaring in ruimtelijke ordening, ligt mijn kracht in het managen van projecten in stedelijk gebied. Mijn portfolio omvat diverse projecten, variërend van woningbouwprojecten (tot circa 500 woningen), centrumplannen, masterplannen, integrale gebiedsvisies tot de realisatie van infrastructuur zoals een rondweg. Dit omvat zowel facilitaire projecten als projecten met een gemeentelijke grondexploitatie, binnen kleine en grote gemeenten.

In mijn rol als projectmanager draag ik, samen met de projectteams, de verantwoordelijkheid voor de succesvolle realisatie van de projecten. Dit behelst nauw overleg met zowel ambtelijke als bestuurlijke opdrachtgevers en het waarborgen van de financiële verantwoording gedurende het gehele traject, van initiatief tot uiteindelijke uitvoering. Het is en blijft mooi om gedurende alle fases van een project samen te werken met zowel interne als externe belanghebbenden en tastbare resultaten te behalen.

Peter Muselaers

Peter Muselaers

Peter Muselaers

Ik ben gespecialiseerd in opdrachten binnen het ruimtelijke domein, met een sterke voorkeur voor het uitvoeren van VTH-werkzaamheden. Deze taken hebben directe invloed op burgers en bedrijven, waardoor het mogelijk is om als overheid het verschil te maken, met name op gebieden zoals dienstverlening en het waarborgen van een prettige leefomgeving.

Mijn expertise komt vooral tot uiting in opdrachten binnen gemeenten en omgevingsdiensten. Ik ben met name waardevol wanneer veranderingen spelen, zoals de implementatie van de Omgevingswet of organisatieaanpassingen. Ik gedij in het begeleiden van deze veranderingen, waarbij ik rust en overzicht weet te bewaren. Mijn energie haal ik uit het effectief navigeren door deze veranderingen en het verzekeren van een soepele overgang.

Menno Bovens

Menno Bovens

Menno Bovens

Mijn passie voor dit werkgebied en mijn betrokkenheid bij het creëren van waarde voor de gemeenschap maken mij gedreven om het verschil te maken. Samen met Lybrae streef ik ernaar om door middel van innovatie en effectieve samenwerking een blijvende positieve impact te realiseren in de openbare ruimte.

De werkzaamheden variëren van beheervraagstukken, directievoering, projectleiding en het begeleiden van (junior) collega’s. Mijn doel is niet alleen om uitstekende resultaten te leveren, maar vooral om verschillende belanghebbenden tevreden te stellen. Toch besef ik dat het onmogelijk is om iedereen volledig tevreden te stellen in dit diverse en dynamische domein. Voldoening haal ik uit het ‘zien’ van tastbare resultaten die een positieve impact hebben op degenen die de openbare ruimte gebruiken, bewonen en doorkruisen. Ik hecht waarde aan samenwerking, participatie, actief luisteren en daadkrachtig handelen. Dit sluit nauw aan bij de kernwaarden van Lybrae, waar ik de kans krijg om met getalenteerde collega’s te werken, hun expertise te benutten en gezamenlijk te streven naar kwalitatieve oplossingen.

Pieter Bas Zwiers

Pieter Bas Zwiers

Pieter Bas Zwiers

Met passie zet ik me in voor het verfraaien van onze omgeving door samen te werken aan programma’s en projecten die tastbare resultaten buiten creëren. In mijn werk als programmamanager, (kwartiermaker) gebiedsontwikkeling en projectmanager sta ik voor de uitdaging om weloverwogen keuzes te maken binnen de beperkte ruimte van Nederland. Ik zie het als een motiverende uitdaging om de wensen vanuit de samenleving, het ambtelijke advies en de bestuurlijke wensen tot een breed gedragen voorstel te smeden.

Mijn aanpak is gebaseerd op het durven maken van doordachte keuzes in ruimtelijke ordening en het streven naar resultaten die de omgeving daadwerkelijk verbeteren. Met een heldere visie en lef neem ik beslissingen, wetende dat het onmogelijk is om iedereen tevreden te stellen. Ik ben bereid om knopen door te hakken, altijd voorzien van een solide onderbouwing.

Robert Jan Brunnekreeft

Robert Jan Brunnekreeft

Robert Jan Brunnekreeft

Uit het managen van complexe stedelijke opgaven haal ik veel energie. Mijn aanpak is afhankelijk van het voorliggende vraagstuk en de organisatorische en fysieke omgeving, maar altijd helder: heldere analyse, logische doelen en een heldere aanpak. De omgeving, in- en extern, wordt er op maat bij betrokken. Uiteindelijk gaat het immers om samenwerken en om de toegevoegde waarde die een project op ruimtelijk, economisch of op maatschappelijk vlak heeft.

Met deze flexibele instelling heb ik veelal in bestaand stedelijk gebied gewerkt aan integrale projecten en programma’s zoals woningbouwprojecten, centrumgebieden en andere gebiedsontwikkelingen. Deze ruime ervaring wil ik graag inzetten voor organisaties die behoefte hebben aan een ambitieuze en tegelijkertijd nuchtere collega met een brede achtergrond. Ik ben iemand die snel schakelt en die de ambitie heeft om sturend maar vooral ook samen mensen, partijen en gebieden verder te brengen en te (laten) ontwikkelen. Kortom, van meerwaarde zijn.

Onze opdrachtgevers

Samen bouwen aan de toekomst van morgen door interim management?

Direct inzetbare interim- en projectmanagers voor uw organisatie

Nieuwe vacatures Kwaliteitsborging

Nederland op z’n mooist maken? Voor ons snelgroeiende team zoeken wij ervaren bouwprofessionals die mee willen bouwen aan de toekomst van Nederland.

Technisch Bouwplantoetser
➤ Bouwkundig Inspecteur
➤ Plancoördinator Kwaliteitsborging

Lees meer over de mogelijkheden voor jouw bouwkundige carrière en bekijk hier de vacatures Kwaliteitsborging