In gesprek met Mark

Borgingsplannen opstellen, deskcontroles uitvoeren en stapsgewijs de kwaliteit van ontwerp en uitvoering bewaken. Lybrae adviseur Mark is vanuit zijn rol als adviseur Bouw actief betrokken bij de (pilot)projecten van onze samenwerkingspartner Woningborg voor de Wet Kwaliteitsborging (WKB). Mark: “De pilotprojecten geven ons de gelegenheid vertrouwd te raken met de toekomstige wetgeving. En dat is een belangrijke ontwikkeling voor een succesvolle implementatie”. Verder lezen? Check het interview hier.

Categorie
Werken bij

Gepubliceerd op
2 november 2021

We spreken Lybrae adviseur Mark die sinds mei 2021 op projectbasis voor onze zusteronderneming, Omgevingsdienst Nederland werkt als adviseur bouw. Mark zat in het verleden aan de tekentafel van een groot architectenkantoor en ruilde die carrière 7 jaar geleden in om een eigen onderneming te runnen met zijn partner. Nu, 7 jaar later is hij toch weer terug binnen het bouwkundige werkveld en is hij in de rol van adviseur Bouw aan de slag met pilotprojecten t.a.v. de Wet kwaliteitsborging (Wkb).

Werkzaamheden
Mark heeft vrij recent zijn terugkeer gemaakt naar de wereld van bouwkunde, maar fungeert inmiddels al als ‘vliegende keep’. Mark: “Als onderdeel van het team bouw ondersteun ik bij verschillende (pilot)projecten van onze samenwerkingspartner Woningborg en houd ik me bezig met de verschillende onderdelen die toebehoren tot kwaliteitsborging. De kwaliteitsborging voer ik niet zelfstandig uit, maar ik fungeer als een soort van vliegende keep tijdens het borgingsproces. Concreet houdt dit in dat ik het borgingsplan opstel, de deskcontroles uitvoer en tijdens deze procedure stapsgewijs de kwaliteit van ontwerp en uitvoering bewaak, zodat het eindresultaat aan de voorschriften van het Bouwbesluit voldoet. Het resultaat rapporteer ik als advies aan onze partner Woningborg.”

WhatsApp Image 2021-11-01 at 14.56.55 (1)

Lybrae adviseur Mark.

Kun je ons meer vertellen over de Wet Kwaliteitsborging?
“De wet kwaliteitsborging moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van bouwwerken verbeterd wordt en de positie van de opdrachtgever wordt versterkt. De wet zal bij inwerkingtreding alleen gelden voor bouwwerken vallend onder Gevolgklasse 1. Dit zijn bouwwerken die als weinig risicovol worden gezien, zoals grondgebonden eengezinswoningen, kleine bedrijfshallen en eenvoudige verbouwingen.”

Deze nieuwe werkwijze heeft daarmee drie doelen:

  • Een verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit
  • Een verbeterde positie van de consument door de zekerheid van een certificaat
  • Het stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering

Kortom; het uiteindelijke doel van de Wkb is dat de consument minder last krijgt van gebreken en constructiefouten bij nieuwe gebouwen. Zo kunnen we in samenwerking met private kwaliteitsborgers ervoor zorgen dat de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht worden verbeterd.”

Hoe verlopen de pilotprojecten?
“De uitvoering van pilotprojecten is waardevol omdat alle betrokken partijen van elkaar kunnen leren. Het ene project gaat vlot en soepel en het andere project vergt wat meer begeleiding, communicatie en bijsturing. Van de eerste toets en het stapsgewijs binnenhalen en controleren van de bijbehorende documenten tot aan het uitzetten van de constructieve toets om te zorgen dat alles aan het bouwbesluit voldoet. Na het goedkeuren van de bouwkundige en de constructieve toets gaan we vervolgens een borgingsplan opstellen. Vervolgens vindt de ‘kick off’ plaats en gaan we (digitaal) om tafel met de aannemer en bouwinspecteur om alle zaken af te stemmen.

Zo krijgen wij, en alle andere betrokkenen de werkprocessen goed op orde voor de daadwerkelijke inwerkingtreding. De pilotprojecten geven ons de gelegenheid vertrouwd te raken met de toekomstige wetgeving.”

Hoe verwacht je dat de implementatie gaat verlopen?
“Er is veel interesse en belangstelling in de pilotprojecten. Aannemers en andere betrokkenen willen graag weten hoe het in zijn werk gaat, wat er van hen verwacht wordt en hoe we tot een goed eindresultaat komen. Lang niet iedereen is er proactief mee aan de slag maar naar mijn idee wordt de interesse wel steeds groter. En dat is een belangrijke ontwikkeling voor een succesvolle implementatie.”

Ben jij klaar voor de komst van de Wet Kwaliteitsborging? Wij bieden maatwerk opleidingen om jou klaar te stomen voor de inwerkingtreding van de Wkb.

Voor meer info neem je contact op met Monique ten Thije via 06 131 808 22 of opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

Lees verder

Algemeen
4 september 2023

Toekomstbestendige oplossingen voor overheden

In het huidige dynamische tijdperk worden organisaties binnen het fysieke domein geconfronteerd met verschillende uitdagingen. Veranderende gemeentelijke rollen, nieuwe regelgeving en dringende kwesti...

Werken bij
9 augustus 2023

Nieuwe video lancering: In gespek met Lybrae trainees

Maak kennis met een aantal Lybrae trainees terwijl we ze verscheidene vragen stellen over serieuze zaken als carrièrekeuzes maar ook over de snackkar tijdens de opleiding ;)...

Algemeen
21 juli 2023

Navigeren door de politieke zomerstorm: Verantwoordelijkheid en eigenaarschap in een onzekere tijd

Net zoals de zomerse temperaturen de afgelopen weken al flink hebben gepiekt, heeft nu ook de discussie rondom het asielbeleid geleid tot een kookpunt in de politiek. Met als gevolg de val van Rutte I...

guid ?> guid ?>