Agri over de Wet kwaliteitsborging

Agri is vanuit zijn rol als adviseur Bouw actief betrokken bij de (pilot)projecten van onze samenwerkingspartner Woningborg voor de Wet Kwaliteitsborging (WKB). Agri: “Vanuit de betrokken ondernemers krijgen wij goede terugkoppeling op het kwaliteitsborgingsinstrument en de uitvoering van de projecten. Op deze wijze bereiden we ons voor op een excellente start van de uitvoering van de werkzaamheden onder de Wkb.”

Categorie
Werken bij

Gepubliceerd op
9 december 2021

De inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging (Wkb) is uitgesteld tot 1 januari 2023. Tijd om even rustig achterover te leunen? Beter van niet, tipt Lybrae adviseur Agri. Hij is sinds april 2021 volop aan de slag met kwaliteitsborging volgens de nieuwe norm van de Wkb en vertelt ons over zijn ervaringen.

Eerste indrukken
“Vanuit mijn rol als casemanager waarbij ik voor verschillende opdrachtgevers de bouwtechnische toetsingen verzorg, ben ik altijd op de achtergrond bezig geweest met de Wet kwaliteitsborging. Sinds april 2021 heb ik echter de volledige focus op kwaliteitsborging volgens de norm van de toekomstige Wkb gelegd en ben ik volop aan de slag met proefprojecten voor onze partner Woningborg.”

Hoe verlopen de proefprojecten tot nu toe?
“In de basis blijven de werkzaamheden gelijk aan de ‘huidige’ manier van toetsing aan het bouwbesluit wanneer de Wet kwaliteitsborging in werking treedt. Het bouwbesluit is simpel gezegd de regelgeving waar minimaal aan voldaan moet worden. Dit geldt voor ieder project voordat er gebouwd mag worden en tijdens de uitvoering. Denk daarbij aan de in het bouwbesluit opgenomen voorwaarden wat betreft constructie, veiligheid en gezondheid. Vanuit de Wkb ga je echter iets diepgaander aan de slag met de toetsing van deze zaken, omdat je nu op elk onderdeel een antwoord nodig hebt van de ondernemer om vast te kunnen stellen dat zij de werkzaamheden volgens de regelgeving voortzetten.”

Hoe wordt het ontvangen bij andere betrokkenen?
“Vanuit Woningborg krijgen we steeds meer proefprojecten voor de Wkb. Op dit moment behandel ik samen met mijn collega Mark meer dan 60 plannen tegelijkertijd. Dat is een aanzienlijke groei over de afgelopen periode van vijf maanden. We merken dat veel aannemers, de branchevereniging voor Nederlandse architectenbureaus (BNA) en met name kleinere gemeentes proactief aan de slag gaan met kwaliteitsborging volgens de Wkb.”

Wet kwaliteitsborging

Agri werkzaam op kantoor met pilotprojecten.

“Op deze wijze bereiden we ons voor op een excellente start van de uitvoering van de werkzaamheden onder de Wkb.”

Wat zijn de resultaten in de praktijk?
“Het uitvoeren van werkzaamheden in de proeffase geeft ons veel inzicht en leidt tot een mooie leercurve. Vanuit de betrokken ondernemers krijgen wij goede terugkoppeling op het kwaliteitsborgingsinstrument en de uitvoering van de projecten. Op deze wijze bereiden we ons voor op een excellente start van de uitvoering van de werkzaamheden onder de Wkb.”

Wat gaat de toekomst brengen?
“Er worden aan de voorzijde al veel voorbereidingen gemaakt voor de komst van de Wkb, maar nog lang niet iedereen is er actief mee aan de slag. Het meermaals uitstellen van het wetsvoorstel draagt daar natuurlijk ook niet aan bij en de vraag blijft ook of de wet nu wel ingaat op de gestelde datum.

Wij merken echter een sterke groei aan proefprojecten op, waardoor we meer mensen kunnen gaan betrekken in de kwaliteitsborging voor de Wkb. Vanuit mijn rol vind ik het leuk om deze verdiepingsslag te maken en deze werkzaamheden verder uit te mogen bouwen binnen Omgevingsdienst Nederland. Voor mij ligt de komende periode dan ook de focus op het vormen van een team voor deze werkzaamheden zodat we bij inwerkingtreding van de Wkb meteen operationeel zijn.”

Ben jij klaar voor de komst van de Wet Kwaliteitsborging? Wij bieden via ons zusterbedrijf Omgevingsdienst Nederland maatwerk opleidingen om jou klaar te stomen voor de inwerkingtreding van de Wkb.

Voor meer info neem je contact op met Monique ten Thije via 06 131 808 22 of opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

Lees verder

Algemeen
4 september 2023

Toekomstbestendige oplossingen voor overheden

In het huidige dynamische tijdperk worden organisaties binnen het fysieke domein geconfronteerd met verschillende uitdagingen. Veranderende gemeentelijke rollen, nieuwe regelgeving en dringende kwesti...

Werken bij
9 augustus 2023

Nieuwe video lancering: In gespek met Lybrae trainees

Maak kennis met een aantal Lybrae trainees terwijl we ze verscheidene vragen stellen over serieuze zaken als carrièrekeuzes maar ook over de snackkar tijdens de opleiding ;)...

Algemeen
21 juli 2023

Navigeren door de politieke zomerstorm: Verantwoordelijkheid en eigenaarschap in een onzekere tijd

Net zoals de zomerse temperaturen de afgelopen weken al flink hebben gepiekt, heeft nu ook de discussie rondom het asielbeleid geleid tot een kookpunt in de politiek. Met als gevolg de val van Rutte I...

guid ?> guid ?>