Ontwikkelingen nieuwe Wet kwaliteitsborging

Op 1 januari 2023 is de beoogde inwerkingtreding van de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. We nemen je mee in de ontwikkelingen binnen onze organisatie.

Categorie
Bouwen

Gepubliceerd op
7 juli 2022

Meer toezicht in de bouw via de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
Op 1 januari 2023 treedt naar verwachting de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Met de ingang van de nieuwe Wet kwaliteitsborging komt een groot deel van het werk op het gebied van de kwalitatieve toetsing van bouwwerken en toezicht op de regelgeving in de private markt terecht. Met het oog op de toekomstige inwerkingtreding zijn Lybrae en Omgevingsdienst Nederland een strategisch partnerschap aangegaan met Woningborg Toetsing en Toezicht (WTT).

WTT levert een meerwaarde als de kwaliteitsborger vanuit de praktijk, werkend met het door Woningborg ontwikkelde WKI instrument. Lybrae fungeert als specialist voor het borgen van kennis en capaciteit. Omgevingsdienst Nederland (ODN) voorziet in aanvullende capaciteit met haar flexibele schil en ontwikkelt en organiseert opleidingsinterventies. Daarmee dragen we gezamenlijk bij aan de maatschappelijke uitdaging op het gebied van de woningnood in Nederland.

De Wkb in de praktijk
Momenteel vinden er in samenwerking met WTT pilotprojecten plaats ter voorbereiding op de Wet kwaliteitsborging. Met deze pilotprojecten worden kleinere bedrijfspanden en eengezinswoningen (gevolgklasse 1) getoetst conform de nieuwe regelgeving. Om de kwalitatieve toetsing en toezicht op bouwwerken te bewerkstelligen, wordt gewerkt met het door Woningborg ontwikkelde instrument voor kwaliteitsborging: de WKI. Met het Woningborg Kwaliteitsborging Instrument hebben aannemers voortdurend zicht op eventuele risico’s binnen een project. Hierdoor wordt de bouwkwaliteit beter geborgd, ontstaan minder bouwfouten en zullen de daarmee gepaarde faalkosten verminderen.

Daarnaast leidt de wet tot een grotere aansprakelijkheid van aannemers bij verborgen gebreken.  Aannemers hebben een informatieplicht ten aanzien van de wijze waarop gebreken en afbouw verzekerd zijn. Zo voldoen de bouwwerken aan de kwaliteitscriteria van ”Goed en Deugdelijk Werk” en krijgt de consument een sterkere positie.

Wet kwaliteitsborging

”Anticiperend op de nieuwe wet en de daarbij behorende werkzaamheden ligt de focus momenteel op de groei van onze afdeling met o.a. bouwplantoetsers, bouwkundig inspecteurs en toetsend bouwkundig constructeurs. Een uitdaging die we met beide handen aangrijpen. ” – Maarten Blokland, Commercieel Manager bij Lybrae.

Bouw jij met ons mee?
Het is duidelijk dat de komst van de Wet kwaliteitsborging voor grote veranderingen gaat zorgen. Een mooie ontwikkeling waar onze bouwkundige professionals zich graag in vastbijten. Bouw jij mee aan de toekomst van Nederland? Bij Lybrae krijg je het beste van publieke en private sector! Naast projecten voor de private markt bieden we ook uitdagende projecten bij gemeenten of kun je aan de slag via ons eigen adviesbureau. Zo bieden we jou afwisseling en stellen we jouw loopbaanwensen centraal. Wil je liever werken als specialist voor de Wet kwaliteitsborging? Kijk dan eens hier voor meer informatie!

Bouw jij met ons mee? Dan helpen wij jou verder in je carrière.

 Neem voor meer informatie op met Maarten Blokland via 06-28277106 of m.blokland@lybrae.nl of solliciteer direct.

Lees verder

Algemeen
4 september 2023

Toekomstbestendige oplossingen voor overheden

In het huidige dynamische tijdperk worden organisaties binnen het fysieke domein geconfronteerd met verschillende uitdagingen. Veranderende gemeentelijke rollen, nieuwe regelgeving en dringende kwesti...

Algemeen
21 juli 2023

Navigeren door de politieke zomerstorm: Verantwoordelijkheid en eigenaarschap in een onzekere tijd

Net zoals de zomerse temperaturen de afgelopen weken al flink hebben gepiekt, heeft nu ook de discussie rondom het asielbeleid geleid tot een kookpunt in de politiek. Met als gevolg de val van Rutte I...

Bouwen
18 juli 2023

Onzekerheid Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van korte duur: Terecht of onterecht?

Op dinsdagavond 11 juli heeft de Eerste Kamer een motie aangenomen waarin zij minister De Jonge verzoekt om het invoeren van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) uit te stellen. Dit heeft ge...

guid ?> guid ?>