Het taakveld van een verkeerskundige

Spin in het web – omgevingsmanager, data analist en mobiliteitsdeskundige: Lybrae adviseur Paul van Lier is het als senior verkeerskundige allemaal. Met meer dan 30 jaar werkervaring binnen het vak, is hij op dit moment nauw betrokken bij diverse mobiliteitsprojecten van de gemeente Waalwijk. Hoe dat in zijn werk gaat? Paul vertelt ons erover.

Categorie
Algemeen

Publicatie
2 januari 2024

Spin in het web – omgevingsmanager, data analist en mobiliteitsdeskundige: Lybrae adviseur Paul van Lier is het als senior verkeerskundige allemaal. Met meer dan 30 jaar werkervaring binnen het vak, is hij op dit moment nauw betrokken bij diverse mobiliteitsprojecten van de gemeente Waalwijk. Hoe dat in zijn werk gaat? Paul vertelt ons erover.

Hoe ziet het werkveld van een verkeerskundige eruit?
Sinds september 2023 is Paul betrokken bij een projectopdracht voor de gemeente Waalwijk. Paul vertelt: “In mijn rol als operationeel verkeerskundige richt ik me op een breed scala aan werkzaamheden, waaronder het vastleggen van omleidingen tijdens evenementen of wegwerkzaamheden, het waarborgen van verkeersveiligheid rond scholen, het behandelen van klachten van bewoners, het werken met  verkeersmodellen en het beheren van mobiliteitsdata. Het is juist de diversiteit aan vraagstukken die ik zo boeiend vind.

Wat ik vooral waardeer, is de interactie met de politiek, de wethouder, de inwoners en overige stakeholders en het ondersteunen van collega ambtenaren op andere beleidsterreinen zoals ruimtelijke ontwikkeling, milieu en energie. Mijn vak strekt zich regionaal uit en ik werk nauw samen met de provincie Noord-Brabant en buurgemeenten op twee belangrijke terreinen: data en verkeersveiligheid. Mijn bijdrage vertaalt zich van buiten naar binnen en vice versa, waardoor ik een integrale rol vervul in het bevorderen van een veilige en efficiënte verkeersomgeving.”

Wat zijn de kernwaarden in jouw vakgebied?
“Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid zijn de pijlers van mijn advies. Vanuit deze kernwaarden wordt elk project aangevlogen. Bij bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe woongebieden of bedrijventerreinen gebruik ik modellen om te bepalen hoe de ontsluiting van de infrastructuur moet worden vormgegeven, met als key-focus: bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid.

Mijn advies aan het betrokken projectteam, de wethouder en de omgeving omvat in hoofdlijnen het  bereikbaar en leefbaar houden van het plangebied, het verkeersveilig inrichten van de infrastructuur en het helder in kaart brengen van zowel de huidige als de gewenste nieuwe verkeerssituatie voor alle modaliteiten. Mijn expertise en passie ligt vooral in verkeersonderzoeken en analyses waarmee ik mijn adviezen onderbouw. In de regio Brabant kampt men helaas met een zorgwekkend veiligheidscijfer, met relatief gezien veel verkeersongevallen per jaar. Vanuit de regio investeren we gezamenlijk veel tijd, energie en middelen om de infrastructuur en voorzieningen zo vorm te geven dat een zo veilig mogelijke omgeving ontstaat.”

Het taakveld van een verkeerskundige

Welke projecten lopen er nu in gemeente Waalwijk?
De gemeente Waalwijk bestrijkt drie kernen, zoals zichtbaar op bovenstaande kaart: Waalwijk, Sprang Capelle & Waspik. De focus van Paul’s projecten richt zich op de gemarkeerde blauwe lijnen Dit zijn grote reconstructieprojecten die zich de komende 3-5 jaar zullen ontvouwen. Deze projecten vinden hun oorsprong in verschillende behoeften, zoals nieuw asfalt, de aanleg van veilige fietspaden en/of het vervangen van rioleringen.

“Voor deze projecten werk ik samen met het Team Ontwerp & Openbare Ruimte (TOOR) van de Gemeente Waalwijk, een team bestaande uit veertig deskundigen met elk hun eigen specialisatie. Voor deze projecten ligt mijn verantwoordelijkheid in het doorrekenen van de huidige situatie aan de hand van data en verkeersmodellen. Ik analyseer de potentiële impact, identificeer knelpunten en waarborg de bereikbaarheid, met aandacht voor het moment waarop deze projecten van start kunnen gaan. Ook speelt er nog een verkeersafwikkeling vraagstuk rondom het RKC Stadion, dat momenteel problemen ondervindt na afloop van de wedstrijden. Hier gaan we  een i-VRI plaatsen waarmee we bepaalde drukke verkeersstromen tijdelijk extra lang groen kunnen geven om de doorstroming te bevorderen.

Daarnaast ben ik betrokken bij een toekomstgericht project: Landgoed Driessen, een woonwijk in Sprang-Capelle waarin de realisatie van 600 woningen centraal staat. Mijn focus ligt op het ontwerpen van de ideale infrastructuur. Dit omvat onder andere de planning van fietspaden, het bepalen van locaties voor bushaltes, optimale parkeervoorzieningen en de efficiëntste routes naar hoofdwegen en snelwegen voor een vlotte en veilige verkeersafwikkeling voor alle modaliteiten.”

Wat zijn ontwikkelingen in het vakgebied?
“In de afgelopen jaren is omgevingsmanagement veel belangrijker geworden. Tegenwoordig gebeurt alles in nauw overleg met de omgeving en andere externe belanghebbenden. Ook werken we veel meer preventief en risico gestuurd op basis van data. Door de gegevens te analyseren, identificeren we drukke gebieden en risicozones en streven we ernaar proactief te anticiperen op deze informatie. We nemen preventieve maatregelen om de veiligheid te waarborgen nog voordat zich ongevallen voordoen.

Een andere actuele uitdaging is het stikstofdossier. Hoewel we vergevorderd waren met een plan om een nieuwe op- en afritconstructie op de A59 te realiseren, wordt dit momenteel uitgesteld vanwege de kwestie rondom stikstof.”

IMG_2237

Laatste vraag: waarom heb je voor Lybrae gekozen?
“De keuze voor Lybrae als werkgever is gebaseerd op de vrijheid die ze mij bieden om mijn werk zo te organiseren dat het goed te combineren is met mijn thuissituatie. Die ruimte creëert rust voor mij en bevordert een aangename balans tussen werk en privé. In het verleden had ik moeite om dit goed in evenwicht te houden bij andere werkgevers. Bij Lybrae werd er begrip getoond en flexibiliteit geboden, waardoor ik nu effectief thuis én op het werk kan zijn.”

Kom je werken bij Lybrae? Dan helpen wij je verder in jouw carrière.

Check onze vacatures of neem voor meer informatie contact op met ons! 

Lees verder

Ruimtelijke ontwikkeling
16 juli 2024

Maak kennis met RO adviseur Claudia

Graag stellen we Claudia aan je voor, een enthousiaste young professional met een brede interesse in ruimtelijke ontwikkeling. ...

Ruimtelijke ontwikkeling
9 juli 2024

Maak kennis met RO adviseur Thomas

Graag stellen we Thomas aan je voor, een gedreven young professional met een focus op duurzaamheid en klimaatadaptie binnen het vakgebied van ruimtelijke ontwikkeling. ...

Ontwikkelingen in de markt
20 juni 2024

Vertrouwen in continuïteit: Gemeente Nijmegen verlengt samenwerking met Lybrae voor verduurzaming stad

De afgelopen twee jaar hebben we samen met partner Syntraal gewerkt aan projecten die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Nijmegen. Onze succesvolle samenwerking heeft geleid tot de verle...

guid ?> guid ?>

Nieuwe vacatures Kwaliteitsborging

Nederland op z’n mooist maken? Voor ons snelgroeiende team zoeken wij ervaren bouwprofessionals die mee willen bouwen aan de toekomst van Nederland.

Technisch Bouwplantoetser
➤ Bouwkundig Inspecteur
➤ Plancoördinator Kwaliteitsborging

Lees meer over de mogelijkheden voor jouw bouwkundige carrière en bekijk hier de vacatures Kwaliteitsborging