Gemeente Tilburg

We spreken Edwin van der Linden, teammanager realisatie voor de afdeling ruimtelijke uitvoering bij Gemeente Tilburg over hoe deze samenwerking bevalt.

Vakgebied
Ruimtelijke ontwikkeling

Dienst
Projectdetachering

Binnen gemeente Tilburg worden mooie projecten binnen de openbare ruimte uitgevoerd en is de agenda voor de komende jaren goed vol. Al ruim vier jaar kan gemeente Tilburg rekenen op adviseurs van Lybrae ter ondersteuning van deze projecten. We spreken Edwin van der Linden, teammanager realisatie voor de afdeling ruimtelijke uitvoering bij Gemeente Tilburg over hoe deze samenwerking bevalt.

Toegevoegde waarde
Edwin is al ruim zes jaar actief binnen de gemeente Tilburg, geeft sturing aan het team Realisatie binnen de afdeling ruimtelijke uitvoering en is daarmee mede verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare ruimte in gemeente Tilburg.  “Mensen beter maken en laten excelleren binnen hun vakgebied van junioren die net de schoolbanken verlaten tot aan (voormalig) statushouders, dat is voor mij de grootste toegevoegde waarde van mijn werk als teammanager.”

Nieuwe projecten
“Om invulling te kunnen geven aan de projecten binnen de openbare ruimte maken we met enige regelmaat gebruik van een flexibele schil. Lybrae is daarin één van onze leveranciers en levert voor mijn team 50% van de mensen die ik nu op projectbasis inhuur. Zeker op onze afdeling is het met vlagen erg druk, dan is het prettig dat we mensen tijdelijk kunnen inzetten om de werkdruk te verlichten.”

De tijd dat wij ambtenaren precies weten wat goed is voor de stad is voorbij, burgers weten dat veel beter. Om ieders belangen te behartigen moeten we daarin scherpe keuzes maken.

edwin

Edwin van der Linden – Gemeente Tilburg.

Matchende hard-en soft skills
Op regelmatige basis spreek ik Hasret, mijn contactpersoon binnen Lybrae, over de stand van zaken en de personele vraag vanuit gemeente Tilburg. Die vraag weet ze goed te vertalen naar medewerkers die aansluiten bij wat wij zoeken. Niet alleen de harde eisen maar ook de persoonlijke eigenschappen van haar mensen weet ze goed te matchen aan de teams binnen onze gemeente. Daarnaast is Hasret in staat om niet alleen academisch opgeleide mensen te verbinden aan onze projecten, maar ook juist de praktische HBO’ers. Dit zorgt voor een goede balans binnen het team, wat de samenwerking prettig maakt.”

Ruimtelijke ontwikkeling

We ontzorgen overheden en het bedrijfsleven in het ruimtelijke ordeningsproces van planvorming tot realisatie. Onze specialisten in de fysieke leefomgeving adviseren bij het het verlenen van omgevingsvergunningen en het opstellen van bestemmingsplannen.   Ook samenwerken met Lybrae? Neem contact met ons op!