Maatschappelijke betrokkenheid

Maatschappelijke betrokkenheid

Maatschappelijke betrokkenheid

Ondernemen betekent voor ons ook onze maatschappelijke betrokkenheid tonen. Dit doen we in de vorm van sponsoring, sociaal ondernemen en aandacht voor het milieu.

Sponsoring en sport
We dragen bij aan de prestaties van talenten en ambitieuze sporters en willen ze in de gelegenheid stellen om de beste prestaties neer te zetten. Door sponsoring streven we er niet alleen naar om toptalent en topsporters te steunen, maar dragen we ook bij aan het bevorderen van de sportparticipatie onder jongeren, ouderen en sociaal zwakkeren. Zo houden we sport toegankelijk voor iedereen.
Inkoop en social return
We vinden het belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt. Daarom investeren we bij Lybrae in het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tevens doen we dit door onze kantoorartikelen en kerst- en relatiegeschenken in te kopen bij organisaties die werken met deze doelgroep.
Duurzaamheid

Mede ingegeven door alle klimaatveranderingen gaat er steeds meer aandacht uit naar het thema ‘duurzaamheid’. In de (landelijke) politiek, in het dagelijkse nieuws maar ook bij alle organisaties. In 2019 is het Nederlands klimaatakkoord vastgesteld door het Rijk. De doelen en kaders in het klimaatakkoord gelden als uitgangspunt voor het Nederlandse beleid op duurzaamheid. Als organisatie willen wij een bijdrage leveren aan uitdagingen die Nederland heeft op het gebied van het klimaat en duurzaamheid. Onze opdrachtgevers: o.a. provincies, gemeenten en omgevingsdiensten zijn hier ook druk mee bezig.

Om onze bijdrage als organisatie meetbaar te maken, heeft Lybrae een duurzaamheidsbeleid opgesteld. De centrale vraag in dit beleid is: “hoe gaat Lybrae Groep de komende jaren bijdragen aan de verduurzaming van haar organisatie en haar directe omgeving”? Dit beleid wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig herzien. In dit duurzaamheidsbeleid hebben we een onderverdeling gemaakt in midden- en lange termijn doelstellingen op vier niveaus, te weten:

  1. Gedrag
  2. Onze dienstverlening
  3. Mobiliteit en inkoop
  4. Energie

Op de laatste twee niveaus de onderdelen waarmee we het meeste impact hebben op onze omgeving en waarmee we grootste verbeteringen kunnen realiseren op onze omgeving. Ons energiegebruik en onze mobiliteit. Op het eerste en tweede niveau de onderdelen waarmee we onze bedrijfstoekomst kunnen versterken: het inzetten van onze kennis en capaciteit bij onze klanten en het bewustzijn en gedrag van onze medewerkers. Het duurzaamheidsbeleid sluit nauw aan op onze missie en wij zijn ervan overtuigd dat wij op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan de landelijke doelen die Nederland heeft op het gebied van duurzaamheid en het klimaat.

Meer informatie nodig?

Neem dan contact met ons op.

Nieuwe vacatures Kwaliteitsborging

Nederland op z’n mooist maken? Voor ons snelgroeiende team zoeken wij ervaren bouwprofessionals die mee willen bouwen aan de toekomst van Nederland.

Technisch Bouwplantoetser
➤ Bouwkundig Inspecteur
➤ Plancoördinator Kwaliteitsborging

Lees meer over de mogelijkheden voor jouw bouwkundige carrière en bekijk hier de vacatures Kwaliteitsborging