Lybrae versterkt stedelijke- en infrastructuur projecten in Limburg met nieuwe raamovereenkomst

"Deze samenwerking markeert een significante stap vooruit voor Limburg," vertelt Marleen de Bont, Bid- en Tendermanager van Lybrae. "Het is mooi om onze expertise toe te kunnen passen en we kijken ernaar uit om met de gemeentes samen te werken en bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van de regio."

Met de toenemende complexiteit van stedelijke en infrastructurele projecten, is deskundig projectmanagement onmisbaar. Lybrae gaat in opdracht van gemeentes Maastricht en Sittard-Geleen projectwerkzaamheden uitvoeren binnen de sectoren bouw, stadsinfrastructuur en stedelijke ontwikkeling. Deze samenwerking stelt Lybrae in staat om een belangrijke positie in te nemen in de regionale ontwikkeling van Limburg. De overeenkomst is op 1 maart 2024 van start gegaan.

Aanpak stedelijke vernieuwing
Onder deze overeenkomst, verdeeld in drie deelgebieden, worden verschillende aspecten van stedelijke vernieuwing aangepakt, te weten:

Bouwprojecten
Onze projectleiders in de bouwsector zullen zich focussen op de uitvoering en voorbereiding van diverse bouwprojecten, waaronder nieuwbouw, renovatie en het meerjarenonderhoud van gemeentelijk vastgoed. Deze projecten zijn essentieel voor het behoud en de ontwikkeling van de stedelijke infrastructuur en vereisen kennis van zowel technische als regelgevende aspecten.

Stadsinfrastructuur
Voor het onderdeel stadsinfra werken onze specialisten aan het onderhoud en de aanleg van zowel boven- als ondergrondse infrastructuur. Dit omvat groot onderhoud, reconstructies, rehabilitaties en nieuwe projecten die essentieel zijn voor de leefbaarheid en mobiliteit binnen de stad. De dynamiek en complexiteit van deze projecten vragen om een proactieve en creatieve aanpak.

Stedelijke Ontwikkeling
Onze projectleiders in dit segment zullen samenwerken met externe initiatiefnemers en investeerders om ontwikkelingsprojecten van zowel kleine als grote schaal te leiden. Deze projecten zijn vaak interdisciplinair en omvatten aspecten van zowel fysieke als sociale stedelijke ontwikkeling, wat een flexibele en klantgerichte houding vereist.

“Deze samenwerking markeert een significante stap vooruit voor Limburg,” vertelt Marleen de Bont, Bid- en Tendermanager van Lybrae. “Het is mooi om onze expertise toe te kunnen passen en we kijken ernaar uit om met de gemeentes samen te werken en bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van de regio.”

profielfoto (62)

Wil je ook een sleutelrol spelen in de ontwikkeling en verduurzaming van onze samenleving?
Bij Lybrae draag je direct bij aan belangrijke stedelijke en infrastructurele projecten voor gemeenten als Maastricht en Sittard-Geleen. Als onderdeel van ons team krijg jij de gelegenheid om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die echt impact maken op de leefbaarheid en duurzaamheid van de regio. Jouw expertise inzetten binnen bouw, stadsinfrastructuur en stedelijke ontwikkeling? Bekijk onze actuele vacatures of neem voor meer info contact op met ons.

Bijdragen aan de ontwikkeling en verduurzaming van onze samenleving? 

Check onze vacatures of neem voor meer informatie contact op met ons! 

Nieuwe vacatures Kwaliteitsborging

Nederland op z’n mooist maken? Voor ons snelgroeiende team zoeken wij ervaren bouwprofessionals die mee willen bouwen aan de toekomst van Nederland.

Technisch Bouwplantoetser
➤ Bouwkundig Inspecteur
➤ Plancoördinator Kwaliteitsborging

Lees meer over de mogelijkheden voor jouw bouwkundige carrière en bekijk hier de vacatures Kwaliteitsborging