Lybrae ontzorgt het Ministerie van Defensie met planvoorbereiding, planuitwerking en projectuitvoering

Wat als je als Ministerie van Defensie steeds grotere ruimtelijke opgaven op landelijk en regionaal niveau krijgt? Dan komen er meer vraagstukken vanuit en rondom de leefomgeving. Lees meer over onze samenwerking voor dit vraagstuk.

Wat als je als Ministerie van Defensie steeds grotere ruimtelijke opgaven op landelijk en regionaal niveau krijgt? Dan komen er meer vraagstukken vanuit en rondom de leefomgeving. Net zoals andere opdrachtgevers in kritieke sectoren, stond het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO), voor de taak om hun operationele capaciteiten te versterken zonder de dagelijkse activiteiten te onderbreken. Lybrae en partner Syntraal kwamen samen aan boord om dit vraagstuk door planvoorbereiding, planuitwerking en projectuitvoering in te vullen. 

Optimale ondersteuning, maximale operationele gereedheid
Lybrae heeft jarenlange ervaring in sectoren waar technische expertise en nauwkeurigheid cruciaal zijn. In onze samenwerking met het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) ondersteunen wij, samen met partner Syntraal, met kennis en capaciteit belangrijke projecten die bijdragen aan de veiligheid en operationele gereedheid van de Nederlandse krijgsmacht.

Defensie staat dag en nacht klaar om te beschermen wat ons dierbaar is en ontplooit daarmee een breed scala aan activiteiten – van vliegen en varen tot het onderhouden van materieel en het opslaan van munitie. Al deze activiteiten beïnvloeden onze leefomgeving. Denk aan de productie van geluid, stikstofuitstoot en risico’s door opslag van gevaarlijke stoffen. In het kader van ruimtelijke planning en milieubeheer heeft Defensie te maken met strikte regelgeving en groeiende maatschappelijke eisen. Met de voorziene groei van defensieactiviteiten en de modernisering van het vastgoed neemt ook de druk op de leefomgeving toe.

De opdracht in vogelvlucht:
  • Strenge eisen: Operationele gereedheid en milieunaleving
  • Voorafgaande ruimtelijke planning: Gedetailleerde vergunningen
  • Geïntegreerde projectaanpak: Kennis en capaciteit van professionals in de rol van projectmanager, projectleider, projectondersteuning en milieucoördinator
  • Minimale verstoring: Voortzetting van bestaande militaire activiteiten met behoud van veiligheid en compliance
  • Maximale operationele gereedheid: Zorgvuldige inpassing van activiteiten binnen de wettelijke en maatschappelijke kaders
Grave,,Netherlands,-,Sep,17:,American,Black,Hawk,Helicopters,Take

Bas Bergmans, Directeur commerciële zaken Lybrae Nederland, licht toe: “Defensie wenst dat er binnen heel Nederland projecten worden uitgevoerd met minimale verstoring van de huidige activiteiten, terwijl we voldoen aan milieu- en veiligheidsnormen. Dit vereist een begrip van zowel technische als regelgevende kaders. Onze professionals zijn gespecialiseerd in het navigeren door complexe vraagstukken als deze, van het verkrijgen van de juiste vergunningen tot het waarborgen van een veilige en gezonde leefomgeving rondom militaire operaties.”

Lybrae en Syntraal zullen samenwerken aan de uitbreiding van Defensie’s capaciteit door deskundige ondersteuning te bieden op het gebied van projectmanagement, projectuitvoering en milieucoördinatie. Met deze gezamenlijke inspanningen zorgen we ervoor dat Defensie haar operationele gereedheid kan verhogen, terwijl we voldoen aan de hedendaagse milieu- en maatschappelijke eisen.

Jouw expertise inzetten voor belangrijke projecten voor het Ministerie van Defensie?

Bekijk onze vacatures of neem voor meer informatie contact op met ons! 

Nieuwe vacatures Kwaliteitsborging

Nederland op z’n mooist maken? Voor ons snelgroeiende team zoeken wij ervaren bouwprofessionals die mee willen bouwen aan de toekomst van Nederland.

Technisch Bouwplantoetser
➤ Bouwkundig Inspecteur
➤ Plancoördinator Kwaliteitsborging

Lees meer over de mogelijkheden voor jouw bouwkundige carrière en bekijk hier de vacatures Kwaliteitsborging