129 vacatures

Vakgebieden.

De vakgebieden van Lybrae

We werken voor onder andere: gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, ministeries, omgevingsdiensten en waterschappen. Daarnaast voeren we opdrachten uit voor het bedrijfsleven: advies- en ingenieursbureaus, aannemingsbedrijven, architectenbureaus, energiebedrijven, woningcorporaties en projectontwikkelaars.

Bouw

Nederland beweegt en innoveert continu. Het straatbeeld verandert en ook hoe we bouwen verandert. De bouwsector is en blijft nog lang niet af. Alle specialismen die nodig zijn voor het ontwerp en de bouw van woningen, utiliteit en andere gebouwen vind je bij Lybrae.

Lees verder

Ruimtelijke ontwikkeling

We ontzorgen overheden en het bedrijfsleven in het ruimtelijke ordeningsproces van planvorming tot realisatie. Onze specialisten in de fysieke leefomgeving adviseren bij het het verlenen van omgevingsvergunningen en het opstellen van bestemmingsplannen.

Lees verder

Civiele techniek

Lybrae is thuis in de wereld van civiele techniek, wanneer het gaat om de beweging van verkeer, mensen, water, gas en elektriciteit. Een breed vakgebied waarbij het benutten van het leefgebied centraal staat. Dat maakt het werken in de civiele techniek juist zo interessant. Onze professionals zijn innovatief en oplossingsgericht. Van toezichthouders, werkvoorbereiders tot directievoerders en projectleiders. Wij hebben de juiste specialisten beschikbaar voor uiteenlopende opdrachten en projecten.

Lees verder

Milieu

Terwijl de politiek nog rekent aan het Klimaatakkoord zijn we bezig met het verduurzamen van de (bestaande) gebouwen, zelf energie op te wekken, slim te besparen en materialen en grondstoffen te hergebruiken. Ook voor milieutaken als vergunningverlening, toezicht en handhaving hebben we als  ultieme doel: een gezond leefklimaat binnen de fysieke omgeving. Onze professionals begrijpen welk bestuurlijk spanningsveld belangrijk is en welke ontwikkelingen er de komende jaren op ons afkomen. Denk hierbij aan de komst van de omgevingswet. Laten we samen bijdragen aan een gezonde(re) fysieke leefomgeving.

Lees verder

Bestuursrecht

De bestuursrechtelijke wetgeving in het (ruimtelijk) domein is continu in beweging. Veranderingen binnen de Wro, Wabo en Omgevingswet volgen elkaar in snel tempo op. Hiermee verandert het landschap van ruimtelijke ordening en vergunningverlening continu en vraagt het omgevingsrecht om vakkundige juristen die altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Bij Lybrae zijn onze professionals gespecialiseerd in:

Lees verder

Corporate video Lybrae

Meer informatie?

Neem contact met ons op!

Whitepaper Regionale Energiestrategie

Benieuwd hoe jij samen met Lybrae kunt bouwen aan een duurzame toekomst? Download onze whitepaper en kom erachter!

    Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen.