147 vacatures

Jan

Lybrae gaf mij het gevoel dat ik in een warm nest terecht kwam. Een grote familie waar respect en betrokkenheid de kernwaarden zijn

Functie
Agrarisch toezichthouder

Opdrachtgever
Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant

TESTIMONIAL

Jan vertelt…

Juli 2020

Onderdeel van de Lybrae familie sinds 2015
Mijn kennismaking met Lybrae vond plaats in 2015 toen ik nog werkzaam was bij de RUD Zeeland als toezichthouder milieu. In maart 2015 werd ik gebeld door Lybrae Eindhoven en uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Dat gesprek verliep goed en gaf mij toen direct het gevoel dat ik mij wilde verbinden aan Lybrae waardoor ik op 1 juli 2015 in dienst trad. Sinds ik werk voor Lybrae Eindhoven bij Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, en dat is al vanaf juli 2015, zijn de contacten met de collega’s van het Lybrae kantoor Eindhoven warm. Met name met Bas, mijn accountmanager, heb ik vaak contact. Hij is voor mij als Rotterdammer en Feyenoorder, mijn steun en toeverlaat in het Brabantse.

Een grote familie waar respect en betrokkenheid de kernwaarden zijn
De reden dat ik gekozen heb voor Lybrae en niet voor de RUD Zeeland was de uitdaging die Lybrae mij kon bieden én een mooi salaris. Lybrae gaf mij ook het gevoel dat ik in een warm nest terecht kwam. Een grote familie waar respect en betrokkenheid de kernwaarden zijn.

Daarnaast geeft Lybrae mij de mogelijkheid om mee te praten over bedrijfsontwikkelingen, deelnemen aan bijeenkomsten en het volgen van cursussen. Ik heb recent de masterclass Energie van Omgevingsdienst Nederland (zusterbedrijf van Lybrae) mogen volgen en op dit moment volg ik de masterclass Omgevingswet bij Omgevingsdienst Nederland. Door uitstel van de nieuwe omgevingswet als gevolg van de coronacrisis is deze masterclass helaas onhold gezet. Dit geldt ook voor de colleges Bedrijfskunde Agribusiness, die ik volg aan de Nijenrode Business University.

Hoe mijn werkdag eruitziet
Mijn dagelijkse werk bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (afgekort: Odzob) bestaat uit het bezoeken van met name complexe agrarische bedrijven, waaronder veel IPPC-bedrijven. Ik werk dan drie dagen in Eindhoven met twee overnachtingen in een geweldige B&B te Lierop.  De andere twee dagen werk ik thuis vanuit mijn eigen mancave.

De controles die worden uitgevoerd bij de agrarische bedrijven zijn vaak combicontroles, wat inhoudt dat wordt gecontroleerd op de voor het bedrijf geldende wet- en regelgeving van o.a. de Wabo, wet milieubeheer, wet bodembescherming en de wet natuurbescherming. Voordat we op bezoek gaan worden de controles voorbereid. Dit betekent dossieronderzoek doen bij gemeente of vanuit de registraties in de Odzob-programma’s. Vervolgens maak ik een afspraak met de ondernemer voor het uit te voeren bedrijfsbezoek. Tijdens dit bezoek worden met de ondernemer de zaken besproken die van belang zijn voor de uiteindelijke rapportage.

Geen enkele dag is hetzelfde.
De agrarische ondernemers hebben de laatste tijd veel voor hun kiezen gehad en dat willen ze nog wel eens uitten richting de toezichthouder. Denk hierbij o.a. aan de stikstofcrisis, inkrimping van de agrarische sector, bedrijven die op 1 januari 2020 moeten stoppen omdat ze hebben meegedaan aan de Stoppersregeling intensieve veehouderij (gedoogbeleid voor bedrijven die niet konden voldoen aan de eisen van het Besluit emissiearme huisvesting). Bij veel agrarische bedrijven staat het water aan de lippen en dat laten ze wel eens blijken. Je zit aan de keukentafel en je hoort de problematiek waarmee het agrarisch bedrijf mee te maken heeft.

Wat het werk bijzonder maakt
In mijn werk krijg je regelmatig te maken met verschillende emoties. Daar moet je wel sterk voor in je schoenen staan. Je komt wel eens zeer schrijnende gevallen tegen die een andere oplossing wensen, dan feitelijk gewenst is vanuit de geldende wet- en regelgeving. Dan is het juist van belang om ook het luisterend oor te zijn. Mijn ervaring is dat je met het tonen van empathie, eerlijkheid en oprechtheid de agrarische ondernemer in beweging kan krijgen.

Na afloop van een bedrijfsbezoek wordt een rapportage en een brief opgesteld die aan de ondernemer wordt verstuurd. Daarbij kan het voorkomen dat er nog een hercontrole moet plaatsvinden of dat er juridisch en/of strafrechtelijk moet worden opgetreden vanwege een bepaalde score in het LHS (Landelijke Handhaving Strategie). Dat maakt het werk als agrarisch toezichthouder juist zo interessant.

Foto: Peter de Koning voor Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Ook een carrière binnen Lybrae?

Whitepaper Omgevingswet

De uitgestelde Omgevingswet is een hot topic. Ben jij klaar voor de komst van de nieuwe wet? Download onze whitepaper en start vandaag nog!