Beschikbare adviseurs zoeken

Resultaat: 29

 

  Volgende >

Getoond: 1 t/m 7 

  • Datum: 21-12-2017
  • Vakgebied(en): Civiele techniek
  • Regio(s): Noord-Brabant
  • Reageren voor: 21-02-2018

  1Trainee Infra

  Deze adviseur heeft recent zijn HBO-diploma richting Civiele Techniek behaald en is nu klaar om zijn kennis in de praktijk toe te passen. Tijdens zijn opleiding heeft hij binnen de overheid (gemeente) en een adviesbureau praktijkervaring opgedaan. ...

  • Datum: 21-12-2017
  • Vakgebied(en): Ruimtelijke ordening, Bestuursrecht
  • Regio(s): Gelderland
  • Reageren voor: 21-02-2018

  2RO Jurist / Handhavingsjurist

  Deze adviseur kan voor u de volgende werkzaamheden verrichten:

  • Het behandelen van juridische vraagstukken op het terrein van de ruimtelijke ordening;
  • Het begeleiden van juridische bestemmingsplan procedures;
  • Het geven van adviezen en ...
  • Datum: 30-08-2017
  • Vakgebied(en): Bouwkunde
  • Regio(s): Limburg, Noord-Brabant, Gelderland
  • Reageren voor: 30-10-2017

  3Adviseur Bouw / Toezichthouder Bouw

  Sinds april werkt deze adviseur als Toezichthouder / Handhaver WABO bij Werkorganisatie CGM. Hier is hij gedetacheerd vanuit de Veiligheidsregio Limburg Noord, waar hij ruim 20 jaar werkzaam was. Hiervoor heeft hij 8 jaar als Toezichthouder / ...

  • Datum: 25-08-2017
  • Vakgebied(en): Milieu
  • Regio(s): Gelderland, Utrecht, Overijssel, Drente, Groningen, Friesland
  • Reageren voor: 25-10-2017

  4Toezichthouder Milieu

  Deze adviseur kan voor u de volgende werkzaamheden verrichten:

  • Het plannen van controle-afspraken;
  • Het controleren van bedrijven (o.a. MKB industrie, agrarische bedrijven (akkerbouw, veeteelt);
  • Het vastleggen van controleverslagen en ...
  • Datum: 20-03-2017
  • Vakgebied(en): Ruimtelijke ordening
  • Regio(s): Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland
  • Reageren voor: 21-05-2017

  5Adviseur Ruimtelijke ontwikkeling

  Deze adviseur kan voor u de volgende werkzaamheden verrichten:

  • Het stedenbouwkundig bestuderen, analyseren en ontwerpen van projecten mede in relatie tot andere beleidsterreinen;
  • Het vertalen van stedenbouwkundige studies en visies in ...
  • Datum: 20-03-2017
  • Vakgebied(en): Civiele techniek
  • Regio(s): Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland
  • Reageren voor: 21-05-2017

  6Beheerder, Beleidsmedewerker water en riolering

  Deze adviseur kan voor u de volgende werkzaamheden verrichten:

  • Het beheren en/of het opmaken van beleid ten aanzien van het inzamelen en transporteren van afvalwater, (overtollig) hemelwater en de grondwaterzorgplicht;
  • Het betrekken van ...
  • Datum: 20-03-2017
  • Vakgebied(en): Milieu
  • Regio(s): Limburg, Noord-Brabant, Gelderland
  • Reageren voor: 21-05-2017

  7Milieujurist

  Deze adviseur kan voor u de volgende werkzaamheden verrichten:

  • Het begeleiden van trajecten, adviseren en controleren bij vergunningverlening en handhaving;
  • Het vertegenwoordigen van het bevoegd gezag;
  • Het redigeren van grote en technisch ...

Resultaat: 29

 

  Volgende >

Getoond: 1 t/m 7 

Filter

Gerelateerde onderwerpen

Aanvraag inzet adviseurs