Beschikbare adviseurs zoeken

Resultaat: 27

 

  Volgende >

Getoond: 1 t/m 7 

  • Datum: 30-08-2017
  • Vakgebied(en): Bouwkunde
  • Regio(s): Limburg, Noord-Brabant, Gelderland
  • Reageren voor: 30-10-2017

  1Adviseur Bouw / Toezichthouder Bouw

  Sinds april werkt deze adviseur als Toezichthouder / Handhaver WABO bij Werkorganisatie CGM. Hier is hij gedetacheerd vanuit de Veiligheidsregio Limburg Noord, waar hij ruim 20 jaar werkzaam was. Hiervoor heeft hij 8 jaar als Toezichthouder / ...

  • Datum: 25-08-2017
  • Vakgebied(en): Milieu
  • Regio(s): Gelderland, Utrecht, Overijssel, Drente, Groningen, Friesland
  • Reageren voor: 25-10-2017

  2Toezichthouder Milieu

  Deze adviseur kan voor u de volgende werkzaamheden verrichten:

  • Het plannen van controle-afspraken;
  • Het controleren van bedrijven (o.a. MKB industrie, agrarische bedrijven (akkerbouw, veeteelt);
  • Het vastleggen van controleverslagen en ...
  • Datum: 20-03-2017
  • Vakgebied(en): Ruimtelijke ordening
  • Regio(s): Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland
  • Reageren voor: 21-05-2017

  3Adviseur Ruimtelijke ontwikkeling

  Deze adviseur kan voor u de volgende werkzaamheden verrichten:

  • Het stedenbouwkundig bestuderen, analyseren en ontwerpen van projecten mede in relatie tot andere beleidsterreinen;
  • Het vertalen van stedenbouwkundige studies en visies in ...
  • Datum: 20-03-2017
  • Vakgebied(en): Civiele techniek
  • Regio(s): Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland
  • Reageren voor: 21-05-2017

  4Beheerder, Beleidsmedewerker water en riolering

  Deze adviseur kan voor u de volgende werkzaamheden verrichten:

  • Het beheren en/of het opmaken van beleid ten aanzien van het inzamelen en transporteren van afvalwater, (overtollig) hemelwater en de grondwaterzorgplicht;
  • Het betrekken van ...
  • Datum: 20-03-2017
  • Vakgebied(en): Milieu
  • Regio(s): Limburg, Noord-Brabant, Gelderland
  • Reageren voor: 21-05-2017

  5Milieujurist

  Deze adviseur kan voor u de volgende werkzaamheden verrichten:

  • Het begeleiden van trajecten, adviseren en controleren bij vergunningverlening en handhaving;
  • Het vertegenwoordigen van het bevoegd gezag;
  • Het redigeren van grote en technisch ...
  • Datum: 20-03-2017
  • Vakgebied(en): Bouwkunde, Milieu
  • Regio(s): Limburg, Noord-Brabant, Gelderland
  • Reageren voor: 21-05-2017

  6Casemanager WABO

  Deze adviseur kan voor u de volgende werkzaamheden verrichten:

  • Het houden van toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving en vergunningsvoorwaarden;
  • Het zorg dragen voor de uitvoering van handhavingsmaatregelen;
  • Het formuleren van ...
  • Datum: 20-03-2017
  • Vakgebied(en): Bouwkunde
  • Regio(s): Noord-Brabant, Gelderland, Zuid-Holland
  • Reageren voor: 21-05-2017

  7Coordinator Integrale Veiligheid

  Deze adviseur kan voor u de volgende werkzaamheden verrichten:

  • Het vanuit verschillende organisaties informatie, belangen en uitgangspunten bijeenbrengen teneinde doelstellingen van projecten te realiseren;
  • Het als Interim-Afdelingshoofd ...

Resultaat: 27

 

  Volgende >

Getoond: 1 t/m 7 

Filter

Gerelateerde onderwerpen

Aanvraag inzet adviseurs