Ruimtelijke ordening

ruimtelijke-ordening

Binnen het terrein van ruimtelijke ordening leveren onze consultants technische, beleidsmatige en juridische kennis en capaciteit op het gebied van:

  • omgevingsvergunningen
  • planologie
  • stedenbouw
  • plattelandsontwikkeling
  • planeconomie
  • geo informatie, basisregistraties, digitale Wro en Wabo
  • juridische advisering

Voor meer informatie over specifieke expertises kunt u contact opnemen met één van onze kantoren.