Bestuursrecht

bestuursrecht

Binnen het terrein bestuursrecht leveren onze consultants beleidsmatig en juridische kennis en capaciteit op het gebied van:

  • algemeen bestuursrecht
  • bouwrecht
  • milieurecht
  • ruimtelijke ordeningsrecht
  • omgevingsrecht
  • handhaving
  • bezwaar en beroep

Voor meer informatie over specifieke expertises kunt u contact opnemen met één van onze kantoren.