Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Lybrae Consultants is op verschillende manieren bezig om maatschappelijk bewuster te ondernemen. Dat betekent dat we als commerciële onderneming willen opereren met oog voor de sociale omgeving, het milieu en de gezondheid van mens en dier.

Zo sponsoren we verschillende amateursportverenigingen en een professionele toptafeltennisclub, willen we jaarlijks een aantal werklozen in dienst nemen, streven we ernaar om een gelijke afspiegeling van de bevolking in dienst te hebben, stimuleren we oudere werknemers langer door te werken en leveren we kleine bijdragen om het milieu te ontlasten.

Sponsoring

Sinds 1 april 2011 is Lybrae Consultants hoofd- en naamsponsor van toptafeltennisclub TTV Heerlen en in het bijzonder sponsor van het dames 1 team.

Het dames 1 team bestaat uit de Nederlandse toptafeltennissters Li Jiao en Li Jie en de Limburgse topspeelster Linda Creemers. Het tafeltennisteam van TTV Heerlen participeert op het hoogste nationale (hoogste landelijke competitie en NK) en internationale niveau (ETTU-cup, WK en Olympische Spelen). Li Jiao, Li Jie en Linda Creemers spelen op WK ’s en de Olympische Spelen namens Nederland.

Door sponsoring wordt gestreefd om de sportparticipatie van jongeren, ouderen (55+) en sociaal zwakkeren te bevorderen en toegankelijk te houden. Hierdoor hoopt Lybrae een bijdrage te leveren aan een beter leefklimaat voor deze groepen en zo ook een bijdrage te leveren tegen de krimp in de regio.

Verder wil Lybrae Consultants bewerkstelligen dat de genoemde groepen gestimuleerd worden te sporten, zodat ze er een gezonde levensstijl op na te houden.

TTV Heerlen heeft in haar beleidsplan diverse doelen gesteld om het tafeltennis laagdrempelig en betaalbaar te houden en te promoten voor de genoemde groepen. De toptafeltennissters van TTV Heerlen dragen hier aan bij als professionele ambassadeurs van de tafeltennissport.

Door de sponsoring van Lybrae kan TTV Heerlen deze doelstellingen realiseren.

Social return

Lybrae Consultants streeft er naar om per jaar minimaal 2 medewerkers aan te nemen die tijdelijk of langere tijd werkeloos zijn en deze een betaalde baan aan te bieden binnen onze organisatie.

Verder heeft Lybrae als doelstelling om een afspiegeling van de bevolking in dienst te hebben en we stimuleren oudere medewerkers om langer door te werken. Onze oudste medewerker is bijvoorbeeld 75 jaar!

In 2011 zijn we begonnen met het aanbieden van stages aan vierdejaars HBO studenten. We hebben als doel om jaarlijks twee stagiaires aan te nemen en deze waar mogelijk een reguliere baan bij Lybrae Consultants aan te bieden.

Milieu

Om het milieu te ontlasten worden kleine bijdragen gerealiseerd zoals het bewuster omgaan met energie, papier en afval, het aanschaffen van energiezuinige auto’s en het jaarlijks doneren van geld aan natuur- en milieuorganisaties.

ttv-heerlen