Klanten over Lybrae

Johan Essers, Burohoofd Ruimte/Stadsplanning Gemeente Heerlen

Als burohoofd Ruimte/Stadsplanning van de Gemeente Heerlen ben ik verantwoordelijk voor de beleids- en visievorming met betrekking tot ruimtelijke vraagstukken in onze gemeente. Hierbij zijn we vaak nadrukkelijk op zoek naar inhoudsdeskundige teamspelers op het gebied van stedenbouw, mobiliteit, wonen, etc.

Dit is ook de reden dat ik in contact ben gekomen met Lybrae Consultants. Sinds mijn kennismaking met Lybrae hebben zij mij diverse keren snel en goed geholpen met het oplossen van zowel tijdelijke als structurele capaciteitsvraagstukken.

De expertise die door ons gevraagd wordt, is vaak erg specialistisch en vaak niet direct beschikbaar. Lybrae weet op basis van functieprofielen de juiste match te maken qua kennis en kunde. Zeker zo belangrijk is dat ze er steeds voor zorgen dat een persoonlijkheid en teamspeler wordt ingezet, die past binnen onze afdeling. Vermeldenswaard is ook de persoonlijke en professionele benadering en adviesrol van de accountmanagers.

gemeente-heerlen
provincie-limburg

Ger Kluter, Clusterhoofd Ruimtelijke Ontwikkeling Provincie Limburg

Medio 2010 was het de eerste keer dat ik vanuit een vacaturestelling heb samengewerkt met Lybrae Consultants. Lybrae Consultants beschikt over deskundige en enthousiaste accountmanagers die in staat zijn om snel geschikte kandidaten aan te dragen voor een vacante functie. Ook de "nazorg" door middel van evaluatiegesprekken, gericht op de behoeften van de klant, is goed geregeld.

Alhoewel de ervaringen nog pril zijn, en de concurrentie op de detacheringsmarkt groot is, is er nu reeds een mooie basis gecreëerd voor een potentiële duurzame samenwerking.

Chrit Faarts, Teamleider Vergunnen WABO Gemeente Maastricht

Al meerdere jaren maken wij als gemeente Maastricht gebruik van de diensten van Lybrae. Daarbij gaat het vaak om langdurige inhuur van bepaalde personen voor het uitvoeren van regulier werk, maar hebben wij ook al mensen ingehuurd voor specifiek werk gedurende een korte periode.

Onze ervaringen met Lybrae daarbij zijn dat zij actief met ons meedenken en zorgen voor maatoplossingen voor de kennis- en capaciteitsproblemen die binnen onze organisatie ontstaan. De accountmanager van Lybrae speelt hierbij een belangrijke rol en zorgt voor een adequate begeleiding gedurende de projecten.

Dat we tevreden zijn over de uitvoering en wijze van samenwerking met Lybrae, blijkt wel uit het feit dat onze relatie vanaf de start van Lybrae Consultants nu al een kleine 10 jaar continu stand houdt.

gemeente-maastricht
dhv

Ron van Empel, Manager Assetmanagement Industrie DHV

Sinds 2006 werken wij met veel plezier samen met Lybrae Consultants. DHV Assetmanagement Industrie focust zich op beheer en onderhoud van industriële assets binnen de werkvelden bouw, infra en water. Dit is specifieke materie want bijvoorbeeld een riool in een chemische fabriek is heel wat anders dan een regenwaterriool in een woonstraat. Hiervoor hebben wij behoefte aan hooggekwalificeerde technische specialisten die zowel tijdelijk als structureel aan DHV verbonden zijn.

De afgelopen jaren heeft Lybrae diverse goede specialisten bij DHV ingezet. De samenwerking met Lybrae bevalt erg goed omdat de accountmanagers van Lybrae zich verdiepen in het werkveld van DHV. Het werken in de industrie vergt een bepaalde attitude en de adviseurs van Lybrae weten wat hiervoor nodig is.

FransJozef van Poppel, Teammanager Milieu Gemeente Helmond

Al een aantal jaren maak ik naar volle tevredenheid gebruik van de diensten van Lybrae Consultants. Bij de opbouw van het team Milieu binnen de gemeente Helmond, hebben zij mij op een prima manier ondersteund met het zoeken en aanleveren van specifieke professionals voor een aantal structurele posities.

Ook voor tijdelijke ondersteuning op projectniveau heb ik verschillende keren succesvol gebruik gemaakt van de diensten van Lybrae. De organisatie kenmerkt zich door slagvaardig opereren, heldere communicatie bij afspraken en clausules en goede administratieve afwikkeling.

gemeente-helmond