Strategisch personeelsmanagement

Lybrae Consultants kan de planning van de inzet van personeel voor een opdrachtgever verzorgen. Wij sluiten dan voor een bepaalde vaste periode een strategische samenwerking af, waarbij afspraken gemaakt worden op het gebied van kwaliteit, kennis- en expertise, prijs en social return die worden vastgelegd in een raam- of mantelovereenkomst.

Gezamelijke benadering

Ook een gezamenlijke benadering van de markt, bijvoorbeeld bij aanbestedingen of acquisitie kan onderdeel zijn van de strategische samenwerking.