Projecten

Lybrae Consultants voert projecten uit voor overheden, waaronder gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, ministeries, omgevingsdiensten, RUD’s, milieudiensten, waterschappen, e.d. Daarnaast voert Lybrae opdrachten uit voor het bedrijfsleven en in het bijzonder voor ingenieurs- en adviesbureaus en aannemerij.

Diversiteit van onze specialisten

De kracht van Lybrae Consultants is de diversiteit van onze medewerkers, waardoor wij participeren in zeer uiteenlopende projecten. Onze consultants zijn in dienst van onze organisatie en werken op projectbasis, on-site bij opdrachtgevers, maar werken onder leiding en toezicht van Lybrae Consultants. Aan de hand van een projectopdracht worden één of meerdere geselecteerde specialisten ingezet en worden projectteams geformeerd. Na voltooiing van het project worden onze specialisten weer elders ingezet.

Aanbestedingen

Om de projectenportefeuille te vullen, nemen wij actief deel aan (Europese) aanbestedingen op het gebied van bouw, weg- en waterbouw, milieu en ruimtelijke ordening en realiseren wij projecten uit acquisitie met eigen adviseurs. Ook raamcontracten worden middels aanbesteding verworven.