Detachering

Bij detachering maken we onderscheid tussen detachering voor een tijdelijke en voor een structurele behoefte.

Tijdelijke vervanging en expertise

Indien een opdrachtgever tijdelijke vervanging en expertise zoekt voor het uitvoeren van reguliere werkzaamheden bij een piek of ter vervanging bij zwangerschap of ziektegevallen, kunnen wij onze specialisten inzetten gedurende een bepaalde af te spreken periode. Omdat het werkzaamheden betreft die specialistisch van aard zijn, voeren we de werkzaamheden uit onder leiding en toezicht van Lybrae Consultants.

Structurele behoefte aan kennis en/of capaciteit

In incidentele gevallen waarbij onze opdrachtgevers een structurele behoefte hebben aan kennis en/of capaciteit, dragen wij specialisten voor op voornamelijk hbo of academisch niveau uit ons profnetwerk. De geselecteerde medewerker, die voldoet aan het profiel dat door de opdrachtgever is vastgesteld, treedt in dienst bij Lybrae Consultants en voert de werkzaamheden uit op locatie bij de opdrachtgever. Wij bieden opdrachtgevers de mogelijkheid de adviseur na afloop van een vaste overeengekomen periode in vaste dienst te nemen. Gedurende de inzet van onze medewerkers bij onze opdrachtgevers is Lybrae Consultants vanwege de specialistische aard van de werkzaamheden verantwoordelijk voor de te leveren kwaliteit van de dienstverlening.

Personeelsmanagement

Secundair adviseren wij vaste relaties op het gebied van personeelsmanagement. Wij werven pro-actief professionals binnen de vakgebieden bouwkunde, civiele techniek, milieu, ruimtelijke ordening en bestuursrecht die wij introduceren bij deze opdrachtgevers. Ook adviseurs die al een dienstverband hebben bij Lybrae Consultants en die vrijkomen van projecten stellen we voor. De meerwaarde van Lybrae Consultants bewijst zich door de specifieke wensen van opdrachtgever en medewerker perfect op elkaar af te stemmen en een succesvolle ‘match’ te maken.