Zorgen van VNG aan Eerste Kamer over Wet Kwaliteitsborging bouw

noimage

De VNG heeft aan de Eerste Kamer de zorgen meegegeven over de uitwerking en uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen. De VNG is en blijft positief over de gedachte achter de beoogde stelselwijziging. Het huidige stelsel moet ook wat ons betreft worden verbeterd. Zo is er nood aan een verbetering van de positie van de consument, een toets achteraf (de as-built toets) en een verbeterde aansprakelijkheid van de aannemer.

Desondanks voorzien we grote problemen met de uitvoerbaarheid van dit wetsvoorstel en vragen we ons af of dit wetsvoorstel wel bijdraagt aan het realiseren van die doelen.

Lees meer: http://www.omgevingsweb.nl/nieuws/zorgen-aan-eerste-kamer-over-wet-kwaliteitsborging-bouw