Verslag Tweede kamer overleg van 18 januari over Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

noimage

Aan de orde is de behandeling van: het wetsvoorstel Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) (34453).

Voor meer informatie zie: www.omgevingsweb.nl